paul vn wijk op fmg congres“Infectiepreventie is geen ‘rocket science’, maar het verdient wel continue aandacht.” Paul van Wijk is senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en keynote speaker op het aanstaande congres van FMGezondheidszorg en Dr. Weigert Nederland op donderdagmiddag 22 november in Hotel/Restaurant Van der Valk Lent (bij Nijmegen). Van Wijks aandachtsgebieden bij de Inspectie – infectiepreventie en antibioticaresistentie – verdienen en krijgen steeds meer aandacht. “Mensen vragen zich vaak over infectiepreventie af, waarom doen we het niet gewoon zoals thuis? Dat komt omdat je in een ziekenhuis met kwetsbare mensen te maken hebt, die snel(ler) een infectie oplopen. Het ziekenhuis mag nooit de oorzaak zijn dat mensen daardoor overlijden.”

“Sinds 3 jaar werk ik bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als senior inspecteur. Daarvoor werkte ik vele jaren in ziekenhuizen als deskundige in infectiepreventie. Ik promoveerde op het onderwerp bloedoverdraagbare aandoeningen. Bij de IGJ werk ik in het team Netwerkzorg en Preventie, ik houd me onder andere bezig met infectiepreventie en antibiotica-resistentie. Dat gaat niet alleen ziekenhuizen aan, maar het hele zorgveld. We werken nauw samen met andere afdelingen, onder meer medische specialistische zorg, GGZ en mondzorg”, introduceert Paul van Wijk zichzelf.

Op de stoel van infectiepreventie

Op het themacongres Think ©lean, not mean, wat Dr. Weigert Nederland B.V. en FMGezondheidszorg  op donderdagmiddag 22 november in het Van der Valk Hotel/Restaurant Lent (Nijmegen) verzorgen, nodigt Van Wijk de congresdeelnemers uit om ‘Even op de stoel van de inspectie’ te gaan zitten. Waarom is infectiepreventie zo belangrijk? Van Wijk: “Infectiepreventie was al belangrijk en is dat nog steeds. Het terugdringen van antibiotica-resistentie is er op initiatief van minister Edith Schippers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in 2015 bijgekomen. Door de toename van resistente bacteriën wordt het een steeds groter probleem. Vooral de toename in landen om ons heen vormen een bedreiging. Daarom is er nu extra toezicht op deze twee onderwerpen.”

Veel verbeteringen behaald

”In het kader van TIP hebben we nu alle ziekenhuizen in Nederland, zo’n 100, bezocht en de inspectie afgerond”, vervolgt Van Wijk. “In 2017 schreven we na onze laatste serie bezoeken aan 48 ziekenhuizen het rapport Infectiepreventie, een kwestie van gedrag en een lange adem, waarvan ik projectleider was. Je ziet dat door de jaren het aandachtspunt is verschoven. Waar we tijdens onze TIP-bezoeken nog heel detaillistisch keken, gaat het nu meer om governance. Dus om handeling, gedragscode en toezicht. Hoe krijg je zaken geregeld? Hoe geef en neem je mensen mee in hun verantwoordelijkheid? Tijdens onze bezoeken keken we ’s morgens hoe het op de afdelingen liep en ‘s middags hoe functionarissen het hadden vastgelegd en geborgd. Je ziet dat infectiepreventie in de jaren ontzettend vooruit is gegaan in vergelijking met onze eerste TIP-ronde. Op borging en governance kunnen nog verbeteringen worden behaald.”

Uw vraag aan Paul?

De titel van de bijdrage van Paul van Wijk Even op de stoel van de inspectie nodigt uit om bij hem te gaan zitten en in gesprek te gaan met de IGJ-inspecteur. Over ervaringen en uitdagingen, en natuurlijk om hem vragen te stellen. Kortom, interactie. Welke vraag brandt er bij u? Mail of app ‘m nu al naar info@fmgezondheidszorg.nl of 06-26124387 (verenigingsbureau).

Congres Think ©lean, not mean

Met het prikkelende en uitnodigende thema Facility Management Think ©lean, not mean nodigen beroepsvereniging FMGezondheidszorg en Dr. Weigert haar leden en overige facility managers in de gezondheidszorg uit voor een middag praktische voorbereiding op de toekomst. Een boeiend programma geeft invulling aan dit thema. U kunt diverse lezingen en groepssessies volgen onder leiding van aansprekende gastsprekers en experts uit de branche. Meer inhoudelijke informatie over het congres ‘Think ©lean, not mean’ vind u hier. Aanmelden kan op de FMG website of door een e-mail te sturen naar het verenigingsbureau FMGezondheidszorg via info@fmgezondheidszorg.nl.

Bron: FMGezondheidszorg.nl

 

Summary
Vooruitblik FMG-congres: Paul van Wijk (IGJ) nodigt u uit op de stoel van de inspectie
Article Name
Vooruitblik FMG-congres: Paul van Wijk (IGJ) nodigt u uit op de stoel van de inspectie
Description
Paul van Wijk, senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, spreekt als keynote speaker op het FMG congres over infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Author
Publisher Name
Dr. Weigert Nederland B.V.
Publisher Logo
Dr. Weigert Nederland Blog