neodisher neomoscan

Środki Ochrony Indywidualnej - mycie i dezynfekcja

13. listopada 2020
Środki Ochrony Indywidualnej - mycie i dezynfekcja Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją przewodnika do skutecznej dekontaminacji środków ochrony osobistej. Przewodnik zawiera w sobie sposoby mycia i dezynfekcji ŚOI w kontekście wyrobów medycznych, jak również przedmiotów nie posiadających statusu wyrobu medycznego.

Dekontaminacja środków ochorny osobistej_wersja_2.pdf