neodisher neomoscan

neodisher Alka plus

Środek myjący do naczyń, płynny koncentrat

  • nie zawiera fosforanów
  • nie zawiera aktywnego chloru

Zapewnia wysoki poziom higieny, przy temperaturach mycia powyżej 55°C. Szczególnie odpowiedni dla obszarów wrażliwych pod względem higieny. Skutecznie usuwa pozostałości skrobi.

  • neodisher Alka plus
  • neodisher Alka plus
  • neodisher Alka plus
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Kanister 24 kg 3170 26
Kanister 10 l 3170 30
Beczka 260 kg 3170 13

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz