neodisher neomoscan

neodisher BioClean

Środek myjący do naczyń, płynny koncentrat

  • nie zawiera fosforanów
  • nie zawiera aktywnego chloru
  • nie jest oznakowany jako mieszanina niebezpieczna

Środek myjący wyróżniony certyfikatem EU Ecolabel, nie zawiera oznakowania mieszaniny niebezpiecznej. Doskonała skuteczność mycia, również w przypadku przyschniętych resztek żywności i pozostałości skrobi. Nie jest klasyfikowany jako żrący oraz drażniący. Przyjemna atmosfera otoczenia pracy.

  • neodisher BioClean
  • neodisher BioClean
  • neodisher BioClean
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Kontener 1000 kg 3176 03
Beczka 210 kg 3176 13
Kanister 21 kg 3176 26
Kanister 10 l 3176 30

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz