neodisher neomoscan

neodisher BP

Środek płuczący, płynny koncentrat

Do płukania i jednoczesnej pielęgnacji ruchomych części łóżek, stołów operacyjnych i wózków transportowych podczas maszynowego reprocesingu w urządzeniach dekontaminacyjnych. Powtórne działanie smarujące i ochrona przed korozją.

  • neodisher BP
  • neodisher BP
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Beczka 180 kg 4307 13
Canister 20 l 4307 26

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz