neodisher neomoscan

neodisher D 30

Komponent wiążący twardość wody i wzmacniający efekt mycia, płynny koncentrat

  • nie zawiera fosforanów
  • nie zawiera aktywnego chloru

Wzmacnia skuteczność mycia środkami alkalicznymi, szczególnie w przypadku trudnych do usunięcia osadów po kawie i herbacie. Wiąże twardość wody. Do stosowania w połączeniu ze środkami myjącymi do naczyń bez zawartości aktywnego chloru neodisher Alka-, w systemie dozowania komponentowego.

  • neodisher D 30
  • neodisher D 30
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Beczka 200 l 3023 13
Kanister 20 l 3023 26

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz