neodisher neomoscan

neodisher IP Konz

Środek pielęgnacyjny do narzędzi, płynny koncentrat

Na bazie emulgatorów i białego medycznego oleju. Dodawany do ostatniej wody płuczącej w procesie maszynowej dekontaminacji. Bez negatywnego wpływu na proces sterylizacji. Dostępna ocena toksykologiczna.

  • neodisher IP Konz
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Canister 5 l 4306 33

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz