neodisher neomoscan

neodisher LaboClean FM

Środek myjący, płynny koncentrat

  • nie zawiera fosforanów
  • nie zawiera środków utleniających

Silne działanie emulgujące i dyspergujące. Szczególnie odpowiedni do usuwania olejów, tłuszczów, żywic i parafiny.

  • neodisher LaboClean FM
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Kanister 20 l 4066 26
Kanister 5 l 4066 33

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz