neodisher neomoscan

neodisher LaboClean LA

Środek myjący, proszek

Silne działanie emulgujące, dyspergujące i odpieniające. Szczególnie odpowiedni do usuwania tłuszczów, olejów, żywic i parafiny.

  • neodisher LaboClean LA
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Butelki 12 x 1 kg 4106 87
Wiadro 25 kg 4106 66
Wiadro 4 x 3 kg 4106 81

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz