neodisher neomoscan

neodisher LaboClean UW

Środek myjący, proszek

  • nie zawiera fosforanów

Specjalne zastosowanie do maszynowego mycia szkła laboratoryjnego i utensyliów w laboratoriach wody, instytutach serologicznych i przemyśle fosforowym. Szczególnie odpowiedni do szkła laboratoryjnego stosowanego przy analizach wrażliwych, których wyniki mogłyby zostać zakłócone przez ślady związków fosforu.

  • neodisher LaboClean UW
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Wiadro 10 kg 4109 76

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz