neodisher neomoscan

neodisher ProTech 9

Środek myjący, płynny koncentrat

  • nie zawiera środków utleniających
  • nie zawiera związków silikonowych

Do maszynowego mycia elektronicznych obwodów drukowanych i innych podzespołów, z odpornych na alkalia metali i tworzyw sztucznych. Szczególnie odpowiedni do usuwania topników i pyłu. Dobre działanie zwilżające i odpieniające.

  • neodisher ProTech 9
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Kanister 5 l 4011 33

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz