neodisher neomoscan

neodisher Septo Active

Środek myjąco-dezynfekcyjny, granulat

  • na bazie kwasu nadoctowego
  • bakteriobójczy
  • prątkobójczy
  • grzybobójczy
  • wirusobójczy
  • sporobójczy

Do manualnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych instrumentów oraz do manualnej mycia z działaniem dezynfekcyjnym w kąpielach zanurzeniowych i ultradźwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Znajduje się na listach VAH[1], listę środków dezynfekcyjnych IHO[2] oraz ÖGHMP[3].

  1. Do pomiaru stężenia roztworu roboczego służą paski testowe neodisher® (nr 981320). [1] Stowarzyszenie Higieny Stosowanej, Niemcy [2] Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni, Niemcy [3] Austriackie Towarzystwo Higieny, Mikrobiologii i Profilaktyki Medycznej
  • neodisher Septo Active
  • neodisher Septo Active
Ograniczone spektrum aktywności wirusobójczej, aktywność wirusobójcza wobec wirusów osłonkowych, w tym skuteczność przeciwko koronawirusowi.
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Wiadro 8 kg 4098 76
Wiadro 4 x 2 kg 4098 81
Saszetki 25 x 100 g 4098 79

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz