neodisher neomoscan

neodisher Septo Fin

Środek dezynfekcyjny, płynny koncentrat

  • bakteriobójczy
  • prątkobójczy
  • grzybobójczy
  • wirusobójczy
  • sporobójczy (C.difficile)
  • na bazie aldehydów
  • nie zawiera formaldehydu i glioksalu

Do użycia w kąpieli zanurzeniowej i ultradźwiękowej. Nie zawiera formaldehydu i glioksalu. Bardzo dobra kompatybilność materiałowa. Znajduje się na listach VAH[1], listę środków dezynfekcyjnych IHO[2] oraz ÖGHMP[3].

  1. [1] Stowarzyszenie Higieny Stosowanej, Niemcy [2] Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni, Niemcy [3] Austriackie Towarzystwo Higieny, Mikrobiologii i Profilaktyki Medycznej
  • neodisher Septo Fin
  • neodisher Septo Fin
Ograniczone spektrum aktywności wirusobójczej, aktywność wirusobójcza wobec wirusów osłonkowych, w tym skuteczność przeciwko koronawirusowi.
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Butelki 6 x 2 l 4207 42
Kanister 5 l 4207 35

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz