gevarensymbolen CLPDoor veranderende Globale en Europese wet en regelgeving op het gebied van het indelen (Classification), etiketteren (Labelling) en verpakken (Packaging) van chemische producten zijn ook wij als producent en leverancier van o.a. reiniging & desinfectiemiddelen wettelijk verplicht om de veiligheidsinformatie op etiketten en veiligheidsbladen aan te passen.

Over de gehele wereld worden nu dezelfde, eenduidige gevaren symbolen gebruikt, dit ter bevordering van een veilige omgang met chemicaliën en chemische producten. De belangrijkste werkzaamheden m.b.t. deze herziening zijn kort voor de zomervakantie periode afgerond.

We zijn overgegaan van de oude DPD (Dangerous Preparations Directive) EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG naar de nieuwe CLP verordening (EG) nr. 1272/2008 ook wel EU-GHS “Globally Harmonised System“, een wereldwijd geharmoniseerd systeem.

GHS Globe en Symbolen images

Daar reeds geproduceerde en verkochte producten een wettelijke uitloop termijn hebben van 2 jaar na 1 juni 2015 (1 juni 2017) en er producten met de oude, maar ook al nieuwe etiketten in omloop zijn moeten we zowel de oude als de nieuwe symbolen in het VIB (veiligheid informatie blad) vermelden en aangeven welke wetgeving hierbij van kracht is.

Door deze uitloop termijn kan het dus gebeuren dat producten met de oude etikettering, dus geproduceerd voor 1 juni 2015 naast producten staan met nieuwe etiketten conform de CLP verordening met nieuwe CLP symbolen die na 1 juni 2015 geproduceerd zijn.

CLP gevarensymbolen

Ook zijn er tekstuele veranderingen op de gevaren etiketten en de veiligheid informatiebladen zichtbaar, zo zijn H(hazard = gevaar/risico)- en P(precaution = voorzorg/voorzorgmaatregel)- zinnen ingevoerd i.p.v. de oude welbekende R(risk = risico)- en S(safety = veiligheid)- zinnen.

Ter informatie hebben wij deze CLP-brochure over de omschakeling.gemaakt waarin u uitgebreide uitleg vindt. Neem voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot CLP vrijblijvend contact op met Rob Hasselberg of één van onze andere specialisten.

Summary
Globale en Europese CLP wet- en regelgeving
Article Name
Globale en Europese CLP wet- en regelgeving
Description
Algemene informatie over de globale en Europese CLP (Classification, Labelling en Packaging) wet- en regelgeving.
Author
Publisher Name
Dr. Weigert Nederland B.V.
Publisher Logo
Dr. Weigert Nederland Blog