corrosie chirurgische instrumentenMedische en chirurgische instrumenten vormen een aanzienlijke investerings- en kostenpost voor een ziekenhuis of willekeurige artsenpraktijk. Deze raken vaak beschadigd en moeten dan worden gerepareerd, of zelfs worden afgevoerd.

Een veel voorkomende beschadiging is corrosie van het rvs-oppervlak. Dit kan zelfs voorkomen als de instrumenten van corrosiebestendig staal zijn gemaakt! Deze beschadiging is echter te vermijden.

Ook instrumenten van corrosiebestendig rvs kunnen corroderen

De corrosiebestendigheid van instrumenten van roestvast staal hangt met name af van de kwaliteit en de dikte van de zgn. oxide- of passiveringslaag. Deze laag bestaat uit chroomoxide dat ontstaat door een reactie van het chroom in het rvs (gehalte van minimaal 12%) en de zuurstof in de lucht. Deze passiveringslaag is bestand tegen allerlei chemische invloeden, maar er zijn bepaalde stoffen -waaronder halogeniden- die deze laag aantasten.

De bekendste halogenide is chloride. Chloride reageert met de passiveringslaag en veroorzaakt, afhankelijk van de concentratie, putcorrosie. Dit kan afzonderlijke corrosiepunten (kleine zwarte puntjes) tot zelfs grote, diepe putten in het hele oppervlak van het instrument tot gevolg hebben.

Chloride uit fysiologische zoutoplossing meestal oorzaak

De herkomst van chloride bij medische producten kan variëren. Chloride is bijvoorbeeld aanwezig in water, maar ook in bloed en in middelen die bij een operatie worden gebruikt. Maar met name fysiologische zoutoplossingen (natriumchloride) bevatten een zeer grote hoeveelheid chloride. Wanneer chloride te lang met het instrument in contact is (bijvoorbeeld tijdens het transport naar de CSA), treedt er onvermijdelijk corrosie op.

Aangezien het gebruik van fysiologische zoutoplossingen vaak onvermijdbaar is, moeten andere maatregelen worden genomen om beschadiging door het fysiologische zout te voorkomen. Neodisher® PreStop, een sproeischuim met corrosiestop, biedt hiervoor de uitkomst. Dit is een oplossing die na gebruik op de instrumenten wordt opgebracht.

Veiliger corrosiebescherming begint al in de OK

Uit laboratoriumproeven blijkt dat het stalen oppervlak van instrumenten door het gebruik van neodisher® PreStop tegen corrosie door fysiologisch zout wordt beschermd. Deze bescherming is gegarandeerd als het sproeischuim zo snel mogelijk na het gebruik van het instrument, bij voorkeur al in de OK, op het instrument wordt gesproeid. De schuimsproeier is bovendien eenvoudig en schoon in gebruik.

Eenvoudig in gebruik, en biedt nog andere voordelen

Het sproeischuim beschermt niet alleen tegen corrosie, biedt ook andere voordelen. Niet alleen voor de waarde van de instrumenten, maar ook direct voor de gebruiker.

Neodisher® PreStop houdt de instrumenten vochtig en voorkomt dat restant weefsel na gebruik van de instrumenten indroogt. Dit vereenvoudigt de reiniging. Het corrosie beschermende middel remt verder de groei van micro-organismen tijdens de contacttijd (bacteriostatisch) wat de bescherming van het personeel tijdens het gebruik van de instrumenten verbetert. Een ander voordeel is dat met neodisher ® PreStop behandelde instrumenten vóór de machinale reiniging niet met water hoeven te worden afgespoeld, aangezien eventuele resten van neodisher ® PreStop niet tot hinderlijke schuimvorming in het reinigings- en desinfectietoestel leiden.

Om de aanschaf- en reparatiekosten van chirurgische instrumenten zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk om vermijdbare schade te voorkomen. Veranderingen in het oppervlak door chloride geïnitieerde putcorrosie zijn immers onherstelbaar!

De voordelen van neodisher ® PreStop zijn:

  • voorkomt putcorrosie op instrumenten van roestvast staal die door restanten van een fysiologische zoutoplossing ontstaat;
  • houdt het instrument na het insproeien vochtig;
  • remt de groei van micro-organismen op het instrument tijdens de contacttijd af (bacteriostatisch);
  • de behandelde instrumenten kunnen tot 24 uur worden bewaard;
  • afspoelen van de instrumenten voor de reiniging in het reinigings- en desinfectietoestel is niet noodzakelijk;
  • geschikt voor chirurgische instrumenten, inclusief MIS-instrumenten.

Het gebruik van neodisher ® PreStop

Let op: voordat u het product toepast dient u eerst de specifieke toepassingsparameters en aanwijzingen inzake materiaalverdraagzaamheid te lezen. De actuele versie van deze informatie vindt u Neodisher® PreStop.

Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp of over het gebruik van neodisher ® PreStop, neem dan contact op met één van onze specialisten.

SVN jubileumcongres

Verder willen wij u graag wijzen op het jubileumcongres van SVN, Sterilisatie Vereniging Nederland. Dit congres wordt op 31 oktober en 1 november 2014 gehouden ter ere van het 45-jarig bestaan van deze vereniging, voor wie sterilisatie en behoud van chirurgische instrumenten belangrijke aandachtspunten zijn. Meer informatie over dit jubileumcongres vindt u hier.

Summary
Putcorrosie op chirurgische instrumenten, een te vermijden ongemak
Article Name
Putcorrosie op chirurgische instrumenten, een te vermijden ongemak
Description
De veel voorkomende, door chloride geïnitieerde, putcorrosie op chirurgische instrumenten is te vermijden met Neodisher® PreStop van Dr. Weigert.
Author
Publisher Name
Dr. Weigert Nederland B.V.
Publisher Logo
Dr. Weigert Nederland Blog