prionTwee jaar geleden heeft Dr. Weigert Nederland enkele Masterclasses georganiseerd over het onderwerp prionen. Recent hebben wij de deelnemers aan deze Masterclasses gevraagd deel te nemen aan een korte enquête over de huidige stand van zaken bij het bestrijden van prion-besmettingen. U vindt deze resultaten hier.

Resultaten gesloten vragen

enqueteresultaten masterclass prionen

Maatregelen

Naast de bovenstaande vragen werd de deelnemers aan de enquête ook gevraagd welke maatregelen men neemt t.a.v. reiniging en desinfectie om het risico op besmettingen binnen de afdeling CSA te verminderen.

Uit de antwoorden blijkt dat deze maatregelen vooral bestaan uit het aanscherpen van protocollen en procedures (o.a. m.b.t. kledingvoorschriften, eigen veiligheid, en het gebruik van beschermende zaken), het reinigen van instrumenten op verschillende temperaturen, en tracking, tracing en het in quarantaine nemen van instrumenten. Daarnaast wordt er ook veel gebruik gemaakt van specifieke middelen, zoals neodisher Mediclean forte.

Over prionen en besmettingen

Onverminderd worden we met enige regelmaat “in het veld” binnen de ziekenhuizen geconfronteerd met van vCJD/CJD verdachte, of naderhand bevestigde, patiënten die op het moment van opereren asymptomatisch waren (geen prion-ziekte verschijnselen hadden).

Dit brengt logischerwijze altijd de nodige onrust met zich mee vanwege de vraag: zou het mogelijk kunnen zijn dat andere patiënten later met deze eerder gebruikte instrumenten geopereerd zijn, is de patiëntveiligheid gewaarborgd?

Vanwege deze problematiek, en het feit dat er in de dagelijkse routine van instrumenten reiniging preventieve maatregelen mogelijk zijn die bewezen effectief zijn in het voorkomen van een mogelijke “kruisbesmetting” middels chirurgische instrumenten met “Prionen proteïnen“.

Dit “Prion eiwit” bestaat zoals bekend voornamelijk uit abnormaal gevouwen prion- eiwit dat de veroorzaker is van prionen ziekten welke na reiniging, desinfectie en sterilisatie niet of niet geheel geïnactiveerd worden en er dus een potentieel gevaar op besmetting blijft bestaan.

Om u te helpen bij het voorkomen van prionbesmettingen hebben wij eerder het whitepaper “Minimalisatie van het risico op overdracht van overdraagbare spongiforme encefalopathieën zoals CJD en vCJD via chirurgische instrumenten” ter beschikking gesteld. U kunt dit whitepaper aanvragen door contact met ons op te nemen.

Mocht u naar aanleiding van dit whitepaper of de eerdere masterclasses vragen hebben over de prionproblematiek of over het voorkomen van prion-besmettingen, neem dan vrijblijvend contact op met Rob Hasselberg of één van onze andere specialisten.