neodisherneomoscan

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Prężnie działająca Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie merytorycznie rozpoczęła rok 2020. Zorganizowana w dniach 24-25. stycznia konferencja zgromadziła Specjalistów ds. Epidemiologii z okolicznych szpitali oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych. Szeroka tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu m.in.: postępowania z wyrobami medycznymi w świetle zmieniających się przepisów prawa, wymogów norm europejskich w odniesieniu do skuteczności procesów dekontaminacji i ich bezpiecznego przeprowadzania w placówkach ochrony zdrowia, punktów krytycznych dla skuteczności i bezpieczeństwa w reprocessingu endoskopów oraz wytycznych dotyczących antyseptyki i leczenia ran u pacjentów. Firma Dr. Weigert dziękuje za możliwość wzięcia udziału w tak merytorycznie bogatym wydarzeniu.