neodisher neomoscan

Technologia skoncentrowanych środków chemicznych w Centralnej Sterylizatorni – System Alpha, część 2

Zasady działania oraz możliwe korzyści ze stosowania nowoczesnego rozwiązania, jakim jest mycie oparte na silnie skoncentrowanych środkach neodisher® System Alpha, zostały zaprezentowane w poprzednim numerze „Zakażeń XXI wieku”. Szereg przedstawionych cech jest potwierdzonych w codziennej pracy szpitala. Aby przybliżyć czytelnikom doświadczenia i opinie na temat codziennej pracy, zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym w placówce, która jest kilkuletnim użytkownikiem neodisher® System Alpha, Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Szpital jest jedną z wiodących jednostek w kraju, wyspecjalizowanych w leczeniu chorób onkologicznych. Prężnie działająca kadra medyczna, chęć wdrażania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia to cechy rozpoznawcze opisywanego szpitala. Korzystanie z efektów dynamicznego rozwoju medycyny wymusza ciągłe zmiany i pracę nad rozwojem metod dekontaminacji używanego sprzętu medycznego, wdrożonych w szpitalu. Osobą odpowiedzialną za wdrażanie i rozwój nowoczesnych metod dekontaminacji wyrobów medycznych w Wielkopolskim Centrum Onkologii jest Kierownik Centralnej Sterylizatorni, Pani Anna Bojanowska-Juste. Od początku pracy zawodowej związana z WCO, w roku 2005 objęła stanowisko kierownika Centralnej Sterylizatorni, która wówczas była nowo utworzoną jednostką organizacyjną w strukturze szpitala. Bardzo duże doświadczenie Pani Anny Bojanowskiej-Juste oraz jej czynny udział w pracach komitetu technicznego ds. sterylizacji PKN są dla firmy Dr. Weigert Polska gwarancją rzetelnej oceny naszych produktów oraz dotychczasowego sposobu współpracy. Poniżej z ogromną radością publikujemy więc fragmenty wywiadu.

DRWPL: Szanowna Pani, bardzo dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu. Chcemy czytelnikom przedstawić Pani doświadczenie związane z używaniem środków chemii procesowej neodisher® System Alpha oraz ich ocenę. Zacznijmy jednak od początku. W jaki sposób dowiedziała się Pani o nowym systemie dozowania firmy Dr. Weigert?

Anna Bojanowska-Juste: O systemie dowiedziałam się z prezentacji rynkowych oraz przedstawionej bezpośrednio oferty. Dodatkowo pamiętałam podstawowe informacje, które były zawarte w międzynarodowym piśmie poświęconym zagadnieniom sterylizacji, więc wstępnie przedstawione informacje skłoniły mnie do zastanowienia się nad ofertą. Zaproponowana przez Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. szczegółowa technologia oraz niewielkie wymiary Centralnego Systemu Dozowania, istotne ze względu na ograniczenia lokalowe, wydawały się bardzo obiecujące i to skłoniło mnie do wyrażenia zgody na rozpoczęcie testów technologicznych.

DRWPL: Wskazała Pani na istotną dla Pani ograniczoną przestrzeń na ewentualny system dozowania. Chciałbym jednak zapytać, czy fakt, że chemia jest mocno skoncentrowana, był również jednym z decydujących kryteriów wyboru.

Anna Bojanowska-Juste: Bezsprzecznie było to kryterium, które uwzględniałam podczas analizowania przedstawionej oferty. Fakt, że nie mamy takich możliwości lokalowych, by przeznaczyć jedno pomieszczenie wyłącznie na potrzeby Centralnego Systemu Dozowania i magazynowania chemii, zmusza nas do magazynowania wszystkich środków używanych do dekontaminacji powierzchni, rąk i narzędzi w jednym magazynie. Byłam pewna, że dostępne miejsce, które muszę przeznaczyć na magazynowanie środków chemicznych, jest dla standardowej metody dekontaminacji dalece niewystarczające. Natomiast dziesięciokrotna koncentracja produktu oznacza dla mnie, że mając możliwość przeznaczenia na potrzeby myjni dezynfektorów miejsca na 30 litrów środków neodisher® System Alpha, tak naprawdę dysponuję ekwiwalentem 300 litrów standardowo używanych środków, co stanowi zapas zapewniający spokojną pracę Centralnej Sterylizatorni.

DRWPL: Jak czynności związane ze wymianą opakowań środków chemii neodisher® System Alpha procesowej oceniają Pani pracownicy?

Anna Bojanowska-Juste: Praca oparta na skoncentrowanej chemii neodisher® System Alpha eliminuje jakiekolwiek problemy przy wymianie środków. Po pierwsze, zamontowana przy myjniach dezynfektorach sygnalizacja wskazuje, który produkt uległ już wyczerpaniu. Dodatkowo ruchoma szuflada w Centralnym Systemie Dozowania oraz dogodny niski kształt i zaledwie pięciolitrowy kanister sprawiają, że wymiana jest bardzo prosta. Oznaczenia kolorystyczne na konsoli systemu oraz widoczne kolorowe etykiety na kanistrze pozwalają w bardzo łatwy sposób wykonać zmianę produktu, a zawarty w etykiecie zawsze widoczny Tag RFID kontroluje, czy zmiana była prawidłowa. Jeśli pomyłkowo zostałaby zainstalowana inna chemia lub kanister zostałby źle ustawiony, to system zgłasza błąd i nie podejmuje pracy. Jest to doskonała prewencja przed ewentualną pomyłką.

DRWPL: Dziękuję bardzo za tak wysoką ocenę. Porozmawiajmy trochę o bieżącej pracy systemu dozowania. Czy montaż niezbędny przy przystępowaniu do prób technologicznych był zgodny z Państwa oczekiwaniami?

Anna Bojanowska-Juste: Montaż został wykonany zgodnie z przedstawioną ofertą. Pomimo trudności lokalowych udało się w sposób estetyczny zamontować całość urządzenia, włącznie z sygnalizacją alarmową przy myjniach dezynfektorach; sygnalizacja ta na bieżąco pokazuje status pracy systemu oraz informuje o kończeniu się środków chemii procesowej w kanistrach. Muszę przyznać, że zarówno podczas montażu instalacji, jak i rutynowych przeglądów nigdy nie zostały zaburzone procesy mycia i dezynfekcji, a zlecony na dany dzień harmonogram pracy został zrealizowany bez zbędnego stresu.

DRWPL: Co Pani sądzi o stabilności pracy samego urządzenia?

Anna Bojanowska-Juste: System używamy niespełna 4 lata i muszę przyznać, że jest on bardzo stabilny i pracuje bez zastrzeżeń. W tym okresie były odnotowane tylko dwie awarie CSD. Awaria i wskutek tego zablokowanie pracy Centralnego Systemu Dozowania nie stanowią dla nas jakiegokolwiek problemu w trakcie oczekiwania na serwis. Zapas środka chemicznego, jaki mamy w zbiornikach buforowych, wystarcza na ponad 40 procesów dekontaminacji. To pozwala na spokojne oczekiwanie na naprawę i wykonanie pracy serwisowej na czas, a wszystkie narzędzia medyczne przekazane danego dnia do Centralnej Sterylizatorni są obrabiane bez przeszkód. Muszę również wskazać, że czas reakcji serwisowej w tych dwóch przypadkach nie przekroczył 24 godzin.

DRWPL: Skoro system funkcjonuje u Państwa już prawie 4 lata, to czy zechciałaby Pani wypowiedzieć się na temat stanu narzędzi reprocesowanych za pomocą środków chemii procesowej neodisher® System Alpha.

Anna Bojanowska-Juste: Moim zdaniem połączenie dwóch komponentów mycia, następujących jedno po drugim, przynosi bardzo dobre efekty i powoduje, że wszystkie zanieczyszczenia zostają usunięte, a narzędzia się domywają. Tym samym nie mamy narzędzi wymagających poprawek i ponownej dekontaminacji. Efekt mycia oceniam bardzo wysoko i pragnę zauważyć, że nie prowadzimy w szpitalu wstępnej dezynfekcji. Materiał jest przywożony „na sucho”, poddawany wstępnemu myciu, następnie kierowany wprost do myjni dezynfektora. Trzeci składnik systemu – komponent wspomagający płukanie – powoduje, że nie mamy żadnych problemów z dosuszaniem narzędzi. Brak jest jakichkolwiek plam i nalotów na narzędziach. Efekt końcowy w ocenie mojej i pracowników jest bardzo dobry, a jakość stosowanego rozwiązania oceniam bardzo wysoko.

DRWPL: Co pani sądzi o wydajności środków neodisher® System Alpha?

Anna Bojanowska-Juste: Jest to bardzo wydajna technologia mycia wyrobów medycznych. Nasze koszty procesu dekontaminacji są niższe w porównaniu z wcześniej stosowanymi podobnymi rozwiązaniami. Muszę stwierdzić, że w tym przypadku oszczędność nie idzie w parze z pogorszeniem się jakości mycia. Na co dzień kontrolujemy jakość mycia narzędzi wizualnie i za pomocą testów. Do kontroli procesu dezynfekcji stosujemy elektroniczne systemy pomiarowe i nie odnotowujemy zaburzeń w procesie dekontaminacji. Oprócz tego firma Dr. Weigert Polska zapewnia nam coroczną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach. Raport, który otrzymujemy, jest wyczerpujący i potwierdza w pełni, że proces dekontaminacji jest w bezpieczny.

DRWPL: Wiadomo również, że Państwa Centralna Sterylizatornia była jedną z pierwszych jednostek, które zostały zobligowane do reprocesowania optyki i ramion robota Da Vinci. Jeśli to możliwe, czy zechciałaby Pani wypowiedzieć się na temat doboru technologii, kontaktu z firmą oraz samej jakości prowadzonego mycia i dezynfekcji za pomocą neodisher® System Alpha?

Anna Bojanowska-Juste: Tak, posiadamy robota da Vinci i ze względu na jego zakup zdecydowaliśmy się na doposażenie Centralnej Sterylizatorni w dodatkową myjnię dezynfektor ze specjalnym wózkiem przeznaczonym do reprocesingu narzędzi robotycznych. Zaimplementowaliśmy program mycia dla narzędzi Da Vinci, zgodny zarówno z zaleceniami producenta myjni, jak i producenta środków. Jest to program dezynfekcji termicznej ze specjalną dwukrotną fazą mycia zasadniczego. Ponieważ nie otrzymaliśmy od producenta robota Da Vinci oficjalnej dokumentacji dotyczącej ściśle technologii neodisher System Alpha, zastanawiałam się nad doborem technologii. Jednak przedstawiona przez Dr. Weigert niezależna dokumentacja potwierdzająca skuteczność mycia ramion robotycznych z zastosowaniem skoncentrowanych środków, jak również porozumienie firm na poziomie polskich przedstawicielstw oraz wykonane próby wykazały, że dekontaminacja jest prawidłowa. Muszę powiedzieć, że budowa końcówek ramion jest bardzo skomplikowana, a pomimo to narzędzia zawsze są czyste. Wykonywane próby pozostałości białkowych nie dają negatywnych rezultatów, co wskazuje, że wybrana przez nas technologia jest optymalna. Muszę nadmienić, że przy zakupie nowych urządzeń system zmienił położenie. Również w tym przypadku prace serwisowe przebiegały bez problemu. Kalibrowanie nowego urządzenia i rozruch nastąpił przy współpracy z dostawcą urządzenia oraz środków chemicznych, co umożliwiło maksymalne skrócenie czasu rozruchu i niemal od razu przystąpienie do pracy.

DRWPL: Na zakończenie proszę ocenić sposób komunikacji pomiędzy Centralną Sterylizatornią a producentem neodisher® System Alpha?

Anna Bojanowska-Juste: Można stwierdzić, że brak jest jakichkolwiek problemów. Wysoko oceniam dostępne na co dzień doradztwo merytoryczne oraz sposób zamawiania towarów. Dostawa przebiega terminowo. Informacja zwrotna w zakresie dostaw sprawia, że wiem, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Dzięki pozytywnym doświadczeniom w zakresie opieki merytorycznej i niezaburzonego łańcucha dostaw postanowiłam uzupełnić ofertę Dr. Weigert o środki do wstępnej obróbki narzędzi w części brudnej sterylizatorni, to jest neodisher PreStop oraz neodisher Multizym. Są one w pełni kompatybilne z neodisher® System Alpha. Fakt, że przez cały czas używam enzymatycznych środków myjących do obróbki wstępnej, daje w moim odczuciu w połączeniu z prawidłowo zaprojektowanym myciem maszynowym doskonałe efekty dekontaminacji narzędzi.

DRWPL: Bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się z czytelnikami „Zakażeń XXI wieku” Pani doświadczeniami z neodisher System Alpha. Jestem pewny, że Pani ogromne doświadczenie jest gwarancją rzetelnej i merytorycznej oceny wybranego przez Państwa modelu dekontaminacji narzędzi, w tym bardzo wymagających zestawów robotycznych. Dziękuję za udzielenie wywiadu.

Załączone zdjęcia oraz wywiad zostały wykonane 11 września 2019 r. za zgodą Kierownika Centralnej Sterylizatorni Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Pani Anny Bojanowskiej-Juste.
DrWeigert1

http://mavipuro.pl/technologia-skoncentrowanych-srodkow-chemicznych-w-centralnej-sterylizatorni-system-alpha-czesc-2/

Dr. Weigert – Newsletter

Spannende Einblicke in die Welt der Hygiene und Aufbereitung; News aus unserem Unternehmen und Veranstaltungshinweise.

Allgemeine Infos zu Themen der Endoskopaufbereitung; Neue Verfahren und Produkte von Dr. Weigert.