neodisher neomoscan

W dniu 28 listopada firma Dr. Weigert dzięki gościnności Wielkpolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu zorganizowała spotkanie robocze mające na celu zaznajomienie się z zasadami dekontaminacji Robota Da Vinci.

Frekwencja oraz ilość poruszonych zagadnień wskazuje, że temat staje się istotny dla środowiska Centralnej Sterylizacji.

Tylko w tym roku uruchomione zostaną trzy nowe roboty Da Vinci w wersji Xi.

Z uwagi na znaczną wartość materialną sprzętu powierzanego do dekontaminacji nie dziwi fakt, że personel oraz kierownictwo Centralnej Sterylizatorni przykłada bardzo dużą wagę do wdrożenia od samego początku prawidłowych procedur dekontaminacji.

Problemy, które od samego początku rysują się w miarę rozwoju robotyki w Polsce, to brak profesjonalnych wózków przeznaczonych do mycia narzędzi Endowrist, brak myjni ultradźwiękowych umożliwiających pracę nad narzędziami.

Dyskusja wykazała również, na konieczność segregacji sprzętu w trakcie dekontaminacji i tym samym problematyki wykraczała już poza zakres działalności firmy Dr. Weigert dotycząc zasad sterylizacji zarówno parowej jak i niskotemperaturowej.

Wydaje się, że wymiana doświadczeń i spostrzeżeń stanowi klucz do wdrożenia skutecznych w Polskich warunkach zasad dekontaminacji narzędzi robotycznych w Polsce. Po zebraniu doświadczeń z jednostek, z którymi firma Dr. Weigert współpracuje, będziemy zastanawiać się nad wdrożeniem prawidłowych zasad walidacji ww. procesów zarówno w obróbce w myjniach WD jak i US.

Dr. Weigert – Newsletter

Spannende Einblicke in die Welt der Hygiene und Aufbereitung; News aus unserem Unternehmen und Veranstaltungshinweise.

Allgemeine Infos zu Themen der Endoskopaufbereitung; Neue Verfahren und Produkte von Dr. Weigert.