neodisher neomoscan

Warsztaty Szkoleniowe - Katowice – Trudności wieloetapowego procesu dekontaminacji instrumentów medycznych

Informujemy, że w dniu 14 czerwca firma Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. wspólnie z firmą Media MED Sp. z o.o. zorganizowała konferencję, której tematyka w całości poświęcona została zagadnieniom prawidłowej dekontaminacji narzędzi. Ogromne zainteresowanie i dyskusja merytoryczna jest dla organizatorów pozytywnym bodźcem do organizowana tego typu spotkań.

Firma Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. skupiła się tym razem na czynnikach warunkujących sukces w uzyskaniu wzorowych efektów mycia i dezynfekcji narzędzi. Główne zagadnienia to zapobieganie niszczenia narzędzi medycznych, które stanowią zawsze najcenniejszy majątek ruchomy jednostki szpitalnej. Bardzo ważny aspekt spotkania stanowiła profilaktyka antyprionowa. Zakres merytoryczny w głównej mierze bazował na wytycznych RKI wobec dekontaminacji, destabilizacji i dezaktywacji chorobotwórczych białek prionowych. Ww. zakres profilaktyki to obowiązek i zarazem wyzwanie dla współczesnego szpitala.

Oczekiwania względem poszerzania wiedzy z zakresu doskonalenia procesów dekontaminacji w jednostkach służby zdrowia to wyzwanie na najbliższe miesiące. Dziękujemy za czynny udział w spotkaniu Procedury dekontaminacji instrumentarium medycznego jako prewencja zakażeń.

Dr. Weigert – Newsletter

Spannende Einblicke in die Welt der Hygiene und Aufbereitung; News aus unserem Unternehmen und Veranstaltungshinweise.

Allgemeine Infos zu Themen der Endoskopaufbereitung; Neue Verfahren und Produkte von Dr. Weigert.