neodisher neomoscan

Warsztaty Szkoleniowe - Rzeszów – Trudności wieloetapowego procesu dekontaminacji instrumentów medycznych

Informujemy, że w dniu 13 czerwca firma Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. wspólnie z firmą Media MED Sp. z o.o. zorganizowała konferencję, której tematyka w całości poświęcona została zagadnieniom prawidłowej dekontaminacji narzędzi.

Firma Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. skupiła się tym razem na czynnikach, które warunkują sukces w uzyskaniu wzorowych efektów mycia i dezynfekcji narzędzi. Główne zagadnienia to zapobieganie niszczeniu narzędzi medycznych, które są zawsze najcenniejszym majątkiem ruchomym jednostki szpitalnej.

Bardzo ważny aspekt spotkania stanowiła profilaktyka antyprionowa. Zakres merytoryczny w głównej mierze bazował na wytycznych RKI opisujących dekontaminację, destabilizację i dezaktywację chorobotwórczych białek prionowych. Ww. zakres profilaktyki to obowiązek i wyzwanie dla współczesnego szpitala.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, oraz znaczący udział w dyskusjach merytorycznych. Wymiana doświadczeń i poglądów daje ogromne możliwości doskonalenia procesów dekontaminacji w jednostkach służby zdrowia. Z drugiej strony Państwa głos daje nam możliwość doskonalenia oferty handlowej. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania.

Dr. Weigert – Newsletter

Spannende Einblicke in die Welt der Hygiene und Aufbereitung; News aus unserem Unternehmen und Veranstaltungshinweise.

Allgemeine Infos zu Themen der Endoskopaufbereitung; Neue Verfahren und Produkte von Dr. Weigert.