gevarensymbolen CLPMisschien heeft u al te maken gehad met de nieuwe gevarensymbolen die na 1 juni 2015 op chemische producten gebruikt dienen te worden, daar waar dit van toepassing is. De veranderingen van de symbolen, die nu wit zijn en op hun punt staan, zullen u zeker opgevallen zijn. Maar wat zit daar nu achter?

Achtergrond

In aansluiting op de wens van de internationale gemeenschap besloten de Verenigde Naties al in 2002 op de wereldtop van Johannesburg tot de invoering van een geharmoniseerd indelings- en etiketteringssysteem voor gevaarlijke stoffen, het GHS. GHS staat voor Globally Harmonised System, oftewel het wereldwijd geharmoniseerde systeem. Dit werd door de EU eind 2008 middels verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels omgezet in Europees recht. Deze verordening is op 20-01-2009 in werking getreden.

De voordelen van het nieuwe systeem zijn met name:

  • wereldwijd geharmoniseerde gevarenaanduidingen
  • wereldwijd geharmoniseerde grenswaarden voor de indeling
  • het wegnemen van transportbelemmeringen door geharmoniseerde etikettering
  • een vereenvoudigde toegang tot buitenlandse markten

De eerste stap bij de implementatie van de Europese CLP-verordening is inmiddels al afgerond. Voor stoffen en producten die uit één enkel ingrediënt bestaan, is met ingang van 01-12-2010 al de overstap gemaakt naar de nieuwe etikettering. Stoffen die volgens het oude systeem geëtiketteerd waren, mochten nog tot 01-12-2012 worden verkocht.
Voor mengsels die uit meerdere gevaarlijke stoffen bestaan, liggen de tijdslimieten voor de omschakeling in 2015.

Belangrijke data / tijdslimieten

  • 20-01-2009: Inwerkingtreding van de Europese CLP-verordening
  • 01-12-2010: Alle stoffen moeten volgens de CLP-etikettering zijn ingedeeld, overgezet en geëtiketteerd. Handelaren mogen hun aanwezige voorraden met oude etikettering nog 2 jaar verkopen
  • 01-12-12: Einde van de verkooptermijn voor stoffen met oude etikettering. Alle stoffen moeten in lijn met de CLP-verordening zijn geëtiketteerd
  • 01-06-2015: Uiterste datum voor de nieuwe indeling en etikettering van alle mengsels/producten. Handelaren mogen hun aanwezige voorraden nog 2 jaar verkopen
  • 01-06-2017: Einde van de verkooptermijn voor mengsels met oude etikettering. Alleen de CLP-etikettering is nog toegestaan.

Zie voor meer informatie deze CLP-brochure of deze brochure over de omschakeling.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben over CLP, neem dan vrijblijvend contact op met Rob Hasselberg of één van onze andere specialisten.

Summary
Update CLP wet- en regelgeving: nieuwe gevarensymbolen
Article Name
Update CLP wet- en regelgeving: nieuwe gevarensymbolen
Description
Vanaf 1 juni 2015 gelden nieuwe gevarensymbolen binnen de CLP wet- en regelgeving. Lees hier alles over dit GHS systeem, en download de brochure.
Author
Publisher Name
Dr. Weigert Nederland B.V.
Publisher Logo
Dr. Weigert Nederland Blog