neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Dr. Weigert – Felelősségtudat a környezetvédelemben

Tisztítószerek és fertőtlenítőszerek gyártójaként tisztában vagyunk a környezet iránti felelősségünkkel.


E felelősségtudat érvényesül ökológiai szemléletű vállalati politikánkban és vállalkozási filozófiánkban, aminek természetesen része az idevonatkozó környezetvédelmi előírások betartása. Aki Németországban tisztító- és fertőtlenítőszerek gyártására vállalkozik, arra igen szigorú környezetvédelmi előírások vonatkoznak. Gyártási technológiáink több területen túl is teljesítik a jogszabályi előírásokat. Vállalatunk természetesen a DIN 14001 környezetvédelmi normarendszer valamennyi pontjának megfelel. És ha mindez nem lenne elég, vállalatunk a termelés, az épületgazdálkodás, az energia és a nyersanyagok újrahasznosítása terén olyan jelentős eredményeket tud felmutatni, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy folyamatosan a környezet védelmére és megőrzésére törekszünk.

Dr. Weigert cégbemutató prospektus

Néhány példa a fentiekre:

  • A gyártás során számos, az egyes termékek továbbítását szolgáló csőrendszer segítségével jelentős mértékben csökkentettük üzemünk öblítővíz igényét.
  • A laboratóriumaink szellőztető berendezései 70%-os hővisszanyerést biztosítanak.
  • Az üzem területén a legkorszerűbb oltóvíz-visszanyerő rendszereket alkalmazunk.
  • A teljes termelési területen vegyszerálló felületek biztosítják, hogy veszélyes anyagok ne szivároghassanak a talajvízbe.

A termelési területet behálózó gyűjtőaknák garantálják a maximális biztonságot és az élő vizek védelmét.

14001 környezetvédelmi norma

Az ISO 14001 norma a fő hangsúlyt az adott szervezet környezetvédelmi hatékonyságának folyamatos tökéletesítésére helyezi.

Vállalatunk input-output mérlege azt igazolja, hogy a vegyipar egyéb területeihez képest cégünk csekély mértékben terheli a környezetet.

DIN EN ISO 14001
(PDF fájl 315 KB)

EcoVadis

A Dr. Weigert a 14001. sz. környezetvédelmi audit kiegészítéseként létrehozott egy „fenntarthatósági munkacsoportot”, hogy még inkább előtérbe helyezzük a fenntarthatóság témáját, és ügyfeleinknek is a lehető leghasznosabb támogatást tudjuk nyújtani a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseik során.

2021 végén „fenntarthatósági munkacsoportunk” a besorolással foglalkozó különféle szolgáltatók összevetését és elemzését követően az EcoVadis ügynökség mellett döntött.

Az EcoVadis egy fenntarthatósági besorolásokkal és stratégiákkal foglalkozó hatalmas, világszerte jelen lévő szolgáltató. Globális hálózatához több mint 90 000 vállalat tartozik.

Együttes erővel és a szűkre szabott határidő betartásával az EcoVadis platformján a munkacsoport kitöltött egy 80 főkérdést és számtalan alkérdést tartalmazó kérdőívet, és 55 dokumentumot töltött fel.

Az EcoVadis CSR (corporate social responsibility) besorolásának az a célja, hogy értékelje az adott vállalat CSR irányítási rendszerének minőségét. Az értékelés során 21 szempontot vesznek figyelembe, amelyek négy főbb témakörre tagolódnak:

  • környezet
  • munkavégzési gyakorlatok és emberi jogok
  • tisztességes üzleti gyakorlatok
  • fenntartható beszerzés

Az EcoVadis általi értékelés csodás eredménnyel, ezüst kitüntetéssel zárult. Ezáltal a Dr. Weigert az EcoVadis minősítésű vállalatok legjobb 25%-ába tartozik! Ez jól mutatja, hogy a Dr. Weigert a fenntarthatósági stratégiájával máris fontos mérföldköveket ért el. Ráadásul újabb ösztönzést kaptunk, hogy a fenntarthatósági célok megvalósítása során még elszántabban és céltudatosabban járjunk el.

Éppen ezért lesz ez a fenntarthatósági stratégiánk felülvizsgálatára és közvetítésére szolgáló iránymutató mérce a jövőben is fontos építőköve a vállalatirányításunknak.

Dr. Weigert - Hírlevél

Az endoNEWS INTERNATIONAL hírlevelében évente egyszer tájékoztatjuk Önt az endoszkóp-előkészítés témakörében.