neodisher neomoscan
Dr. Weigert – Higiéniai rendszerek

Dr. Weigert – Felelősségtudat a környezetvédelemben

Tisztítószerek és fertőtlenítőszerek gyártójaként tisztában vagyunk a környezet iránti felelősségünkkel.


E felelősségtudat érvényesül ökológiai szemléletű vállalati politikánkban és vállalkozási filozófiánkban, aminek természetesen része az idevonatkozó környezetvédelmi előírások betartása. Aki Németországban tisztító- és fertőtlenítőszerek gyártására vállalkozik, arra igen szigorú környezetvédelmi előírások vonatkoznak. Gyártási technológiáink több területen túl is teljesítik a jogszabályi előírásokat. Vállalatunk természetesen a DIN 14001 környezetvédelmi normarendszer valamennyi pontjának megfelel. És ha mindez nem lenne elég, vállalatunk a termelés, az épületgazdálkodás, az energia és a nyersanyagok újrahasznosítása terén olyan jelentős eredményeket tud felmutatni, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy folyamatosan a környezet védelmére és megőrzésére törekszünk.

Néhány példa a fentiekre:

  • A gyártás során számos, az egyes termékek továbbítását szolgáló csőrendszer segítségével jelentős mértékben csökkentettük üzemünk öblítővíz igényét.
  • A laboratóriumaink szellőztető berendezései 70%-os hővisszanyerést biztosítanak.
  • Az üzem területén a legkorszerűbb oltóvíz-visszanyerő rendszereket alkalmazunk.
  • A teljes termelési területen vegyszerálló felületek biztosítják, hogy veszélyes anyagok ne szivároghassanak a talajvízbe.

A termelési területet behálózó gyűjtőaknák garantálják a maximális biztonságot és az élő vizek védelmét.

14001 környezetvédelmi norma

Az ISO 14001 norma a fő hangsúlyt az adott szervezet környezetvédelmi hatékonyságának folyamatos tökéletesítésére helyezi.

Vállalatunk input-output mérlege azt igazolja, hogy a vegyipar egyéb területeihez képest cégünk csekély mértékben terheli a környezetet.

DIN EN ISO 14001
(PDF file - 316 KB)