neodisher neomoscan
NLFR
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Sociale betrokkenheid

Sociale betrokkenheid maakt al tientallen jaren onderdeel uit van de bedrijfscultuur van Dr. Weigert. En dat is geen toeval. Chemische Fabrik Dr. Weigert is sinds de oprichting in 1912 nauw met de stad Hamburg als bedrijfs- en productielocatie verbonden. Daarom vinden wij ook dat wij een bijzondere verplichting hebben ten aanzien van onze vestigingsplaats en onze omgeving.
Deze gedachte wordt weerspiegeld in onze productie, waarbij de bescherming van het milieu en onze natuurlijke hulpbronnen de hoogste prioriteit geniet. En daarbij hoort ook betrokkenheid bij sociale projecten op lokaal niveau. Wij willen waarden als verantwoording, eerlijkheid en samenwerking - stuk voor stuk belangrijke uitgangspunten voor ons zakelijke handelen - ook in een concrete maatschappelijke context tot uiting laten komen.

Project: Kinderhospice Sternenbrücke

Dr. Weigert ondersteunt al vele jaren het kinderhospice Sternenbrücke. In Sternenbrücke worden sinds 2003 kinderen en jongeren met een korte levensverwachting geholpen om hun leven op een waardige manier af te sluiten. Sinds 2010 worden er ook jongvolwassenen tot 27 jaar opgenomen. Gedurende hun ziekte, die soms meerdere jaren kan duren, kunnen hun gezinnen minimaal 28 dagen per jaar in het kinderhospice verblijven om kracht op te doen voor de lastige weg die voor hen ligt en om te ontspannen. Verzorgers, medisch personeel, onderwijzers en geestelijken staan in het Hamburgse kinderhospice klaar om de zieke kinderen en hun naasten te steunen en liefdevol te verzorgen.

Aangezien de kosten van de palliatieve, geneeskundige en verpleegkundige zorg voor de zieke jonge mensen slechts ten dele worden vergoed door ziektekostenverzekeraars en aangezien de meeste gezinnen de rest van de kosten niet zelf kunnen betalen - omdat er door de zorg voor hun kind minder gewerkt kan worden en omdat reserves vaak snel op zijn - is Sternenbrücke aangewezen op EUR 1,85 miljoen aan donaties per jaar.

Kijk voor meer informatie op: www.sternenbruecke.de

 

Project: Voor veilig moederschap in Gambia

Dr. Weigert ondersteunt het project van Puur Foundation in Gambia. In Serekunda, een drukke en arme stad in Gambia ligt het Jammeh Foundation for Peace Hospital. Jaarlijks komen hier ruim zeven duizend vrouwen bevallen van een kind. De moeder- en babysterfte in Gambia is door gebrek aan kennis en materiaal onnodig hoog. Puur Foundation, midwifery in The Gambia zet zich in deze kliniek in voor veilig moederschap. Zo willen wij de onnodige moeder- en kindsterfte in Gambia laten dalen.

De stichting, die verbonden is aan verloskundigen praktijk Puur Vroedvrouwen, bestaat volledig uit vrijwilligers.

Sinds 2011 organiseert Puur Foundation jaarlijks trainingen voor ziekenhuismedewerkers van JFPH om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Deze trainingen hebben een directe impact op de sterftecijfers van moeders en kinderen. Moeders krijgen, dankzij Puur Foundation, voorlichting en advies, o.a. over borstvoeding en persoonlijke hygiëne in het kraambed.

In Nederland zetten vrijwilligers zich o.a. in om middelen te verzamelen voor de kliniek. Door restanten van kraampakketten in te zamelen en te verschepen, kunnen deze, anders ongebruikte, producten in de kliniek in Gambia gebruikt worden. Vier keer per jaar gaat een zending met kraammiddelen en andere medische producten naar Gambia.

Kijk voor meer informatie op: www.puurfoundation.nl

 

Project: Renovatie van speelhuizen - zomer 2012

Om ervoor te zorgen dat kinderen in een stedelijke omgeving de voor hun ontwikkeling zo essentiële fysieke beweging krijgen en hun speelsheid de vrije loop kunnen laten, stelt de "AKTION KINDERPARADIES Betreute Kinderspielplätze Hamburg e.V." 28 speeltuinen met ruimschoots voldoende bewegingsruimte ter beschikking waar kinderen als alternatief voor de kleuterschool onder begeleiding van kinderjuffen buiten kunnen spelen.

Bij slecht weer is het zelfs mogelijk in verwarmde speelhuizen te schuilen. Juist deze speelhuizen moeten in stand gehouden worden en vereisen onderhoud. Om dit maatschappelijke initiatief te ondersteunen, wilde Dr. Weigert met spierkracht en verf een bijdrage leveren aan de instandhouding van deze speelhuizen. Helaas gooide het Hamburgse aprilweer roet in het eten en moesten de medewerkers van Dr. Weigert het renovatiewerk, anders dan gepland, overlaten aan de professionals van een bouwbedrijf. Het resultaat mag er "desondanks" zijn!

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.