neodisher neomoscan
NLFR
Dr. Weigert - Hygiene mit System
neodisher

neodisher systeemoplossingen

Praktische hygiëneconcepten

Onze expertise behelst alle aspecten van hygiëneconcepten, van de behoeftenanalyse tot de implementatie en de kwaliteitszorg. Uitgaande van uw specifieke behoeften zorgen wij voor de praktische uitvoering van procedures en nemen wij diezelfde procedures regelmatig opnieuw onder de loep. Verantwoordelijk hiervoor is ons systeemservice-team.

1.  On-site hygiëneanalyse

2.  Verbeteringspotentieel uitwerken en aangeven

3. Planning en implementatie van individuele oplossingen

4.  Doorlopende ondersteuning en verbetering

Intensieve ondersteuning

Bij Dr. Weigert gaat het bij systematische service om het implementeren van reinigings- en desinfectieprocessen die blijvend veilig en effectief zijn én om het bieden van regelmatige ondersteuning via ons uitgebreide servicenetwerk.

Onze medewerkers zijn hooggekwalificeerd en weten snel en deskundig de optimale oplossing uit te werken. Zij zijn uw contactpersonen voor alle aspecten van hygiëne. Waar nodig kunt u ook terugvallen op de uitgebreide vakkennis van onze gespecialiseerde toepassingstechnici en microbiologen.

Aandacht voor waar het écht om gaat

"De one-stop-shop voor alle expertise op hygiënegebied" betekent dat u zich kunt richten op uw eigen kerntaken. Laten we - met dat in ons achterhoofd - de service-elementen van ons hygiëneconcept eens wat nader bekijken.

Systeem opbouw

Behoeftenanalyse

BedarfsanalyseOm te beginnen registreren wij alle belangrijke parameters van de reinigings- en desinfectieprocessen, van de specifieke behoeften tot de lokale omstandigheden, en controleren wij bijvoorbeeld de huidige hygiënestatus met behulp van microbiologische onderzoekstechnieken.

Conceptontwikkeling

Konzepterstellung

Op basis van een analyse van de situatie ontwikkelen wij reinigings- en desinfectieconcepten op maat die helemaal zijn afgestemd op uw behoeften. Wij houden vanaf het vroege begin overal rekening mee; van het optimale procesverloop tot een kosteneffectieve producttoepassing en de juiste dosering. Dat betekent bijvoorbeeld:

 •  Het bijwerken en beoordelen van reinigings- en desinfectieprocedures en het bepalen van het optimalisatiepotentieel.
 •  Het uitwerken en bijwerken van reinigings- en desinfectieplannen in samenwerking met het managementteam van de locatie.
 •  Het opstellen van werkinstructies en het bepalen van kwaliteitsparameters.
Implementatie

Alle processen worden in lijn met het concept geïmplementeerd: doseringen, inwerktijden, programma's, temperaturen enz. Dr. Weigert installeert eveneens de doseersystemen.

Ondersteuning en advies

Betreuung und Beratung

Onze medewerkers zijn uw aanspreekpunt voor alle vragen en toepassingsgebieden:

 •  Demonstratie van een correcte en kosteneffectieve producttoepassing op locatie.
 •  Advies over een veilige behandeling en opslag van reinigings- en desinfectiemiddelen.
 •  Het aanleveren van de juiste product- en veiligheidsdocumentatie voor iedere keuken en elk werkterrein.
Regelmatige service en kwaliteitszorg

Regelservice und Qualitätssicherung

Voor Dr. Weigert zijn regelmatige service- en onderhoudswerkzaamheden uiteraard standaard bij de ondersteuning van gecompliceerde processen. Onze medewerkers zijn uw aanspreekpunt voor alle vragen en toepassingsgebieden:

 •  Demonstratie van een correcte en kosteneffectieve producttoepassing op locatie en het gebruik van doseersystemen.
 •  Het regelmatig controleren van reinigings- en desinfectieprocessen en doseersystemen. De verkregen gegevens worden gedocumenteerd op basis van service-checklijsten.
 •  Gemelde storingen worden normaal gesproken binnen 24 uur verholpen.
 •  Ondersteuning voor alle toepassingsgerelateerde en microbiologische aspecten door onze servicetechnici en onze specialisten op het gebied van toepassingstechniek en hygiëne/microbiologie. Onderdeel hiervan zijn ook de chemische analyse en evaluatie van diverse waterkwaliteiten, de analyse en evaluatie van verkleuring en corrosie en aanbevelingen voor waterbehandeling, programma's en procedures.
 •  We voeren ook BIOCONTROL-onderzoeken uit om de hygiënische resultaten te controleren bij transportband-vaatwasmachines met meerdere tanks op basis van de vereisten in DIN 10510 en de effectiviteit van reiniging en desinfectie in hygiënisch kwetsbare delen van commerciële keukens (oppervlakken, werkgebieden, apparatuur enz.)
 •  We staan klaar om de hygiënekwaliteit onder de loep te nemen met de betreffende medewerkers van uw bedrijf.
 •  U krijgt uitgebreid advies over een veilige behandeling en opslag van reinigings- en desinfectiemiddelen.
 •  Wij stellen voor u de juiste product- en veiligheidsdocumentatie op voor elk werkterrein.

Medisch en laboratorium reiniging en desinfectie

Hygiëne in de medische technologie

Nergens zijn hygiëneaspecten zó belangrijk als in de medisch wereld. En nergens heeft Dr. Weigert zich méér ingezet om wereldwijd de norm te bepalen als het gaat om hygiëne op topniveau.

Medisch en laboratorium reiniging en desinfectie

Keukenhygiene

Perfecte hygiëne in de keuken

In de professionele keuken speelt hygiëne een enorm grote rol. Of het nu om machinale vaatwassystemen gaat of om keuken- en persoonlijke hygiëne, alleen een partner die uitblinkt met krachtige producten en de juiste expertise kan echte veiligheid bieden.

Keukenhygiene

Hygiëne in de farma en cosmetische industrie

Veilige desinfectie van productielijnen

Of het nu in de farmaceutische en cosmetische industrie, de zuivelindustrie of de drank en voedingsindustrie is - zonder een veilige reiniging en ontsmetting van de productiemethoden zijn een hoge kwaliteit en een lange levensduur evenmin te behalen als de naleving van de regelgeving en wettelijke bepalingen.

Hygiëne in de farma en cosmetische industrie

Doseertechniek

De doseer- en regeltechniek van Dr. Weigert zorgt in de eerste plaats voor een uitstekende kosteneffectiviteit en persoonlijke bescherming. Dit geldt voor het hele scala, van centrale doseersystemen met gegevensregistratie tot doseerhulpmiddelen en bijmengapparatuur.

Meer informatie over doseertechniek Dr. Weigert Doseertechniek
Producten
Downloads
Contactpersoon

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.