neodisher neomoscan
NLFR
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Impressie

De aanbieder van deze website is:
Dr. Weigert Belgium N.V.
Bisschop Ruttenstraat 17
3640 Kinrooi-Geistingen

Managing Director:
Henk Bijen

Contact:
Tel.: +32-89 56 49 25
Mail: info(at)drweigert.be

Juridische informatie:

Verwijzing naar externe koppelingen:
Bij het plaatsen van de hyperlinks hebben wij de gelinkte websites gecontroleerd en geen onwettige inhoud vastgesteld op de gelinkte websites. Wij hebben evenwel geen enkele invloed op de huidige of toekomstige samenstelling en op de inhoud van de gelinkte websites en maken ons de inhoud ervan dan ook niet eigen.

Bestellingen:
De producten of diensten die op onze website zijn vermeld, vormen geen aanbod met betrekking tot verkoop of beschikbaarstelling. De gegevens worden uitsluitend verstrekt als algemene informatie. Specifieke informatie over de beschikbaarheid en geschiktheid van de individuele producten of diensten moet voor de aankoop worden aangevraagd. We voorzien daarom niet in een „online bestelling”. Voor bijkomende informatie en bestellingen verzoeken wij u contact (info(at)drweigert.be) met ons op te nemen; wij geven u graag advies.

Auteursrecht en inhoud
© De inhoud van onze website is voor een groot deel beschermd door het auteursrecht en andere aanvullende rechten. Het kopiëren, downloaden, verspreiden, distribueren en opslaan van deze inhoud is, met uitzondering van het cachen (tussentijds opslaan met het oog op weergave in de internetbrowser) in het kader van het bezoek aan onze website, niet toegestaan zonder toestemming van de desbetreffende rechthebbende. Dit geldt niet voor inhoud die uitdrukkelijk is voorzien als download. In dit geval is het gebruiksrecht beperkt tot het gebruik voor persoonlijke doeleinden. Voor elke andere verveelvoudiging, publicatie, verspreiding, beschikbaarstelling voor het publiek of andere vorm van verwerking is de toestemming van de desbetreffende rechthebbende nodig.

Merkenrechte:
Alle merken op onze website zijn eigendom van de firma Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG of worden door deze firma onder licentie gebruikt.
Dit geldt voor:

neodisher®
neodisher endo®
neomoscan®
caraform®
doscan®
karafol®
neoblank®
neomatik®
neosana®
neoseptal®
neouniversal®
niroklar®
triformin®
weigosept®
weigomatic®
weigoman®

Onrechtmatig gebruik van de merken die op deze website worden weergegeven, is verboden.

Juistheid van de inhoud:
Wij hebben de inhoud van onze website naar eer en geweten samengesteld. Wij kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de informatie in elk afzonderlijk geval. Contractuele en dwingende wettelijke rechten van de gebruikers blijven ongewijzigd.

Belangrijke mededeling in verband met gezondheidsthema's:
De gezondheidsinformatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op onze website mag echter in geen geval worden beschouwd als geldig en toepasselijk voor elke specifiek geval. Bij individuele gezondheidsvragen en met name voor therapeutische aangelegenheden en vragen over het innemen of gebruiken van medicijnen dient u zich te wenden tot uw arts of apotheker.

Online agentschap:
SCHOKOLADENSEITE.net
Visuelle Kommunikation GmbH
Tel.: +49 (0)40-23 68 61 30
Mail: brief(at)schokoladenseite.net
Web: www.schokoladenseite.net

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.