neodisher neomoscan
NLFR
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Privacyverklaring

I. Algemene informatie en contactpersonen

Welkom op onze website! Een privacybeleid is voor ons niet alleen een juridische noodzaak, maar ook een vanzelfsprekend feit. Hieronder willen wij u in overeenstemming met de wettelijke voorschriften informeren over wat er naar aanleiding van uw bezoek aan onze website met uw persoonsgegevens gebeurt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u als geïdentificeerde of identificeerbare persoon kunnen worden gekoppeld. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw bezoek aan deze website is de firma:

Dr. Weigert Belgium N.V.
Bisschop Ruttenstraat 17
3640 Kinrooi-Geistingen

Tel.: +32-89 56 49 25
info(at)drweigert.be

II. Verwerking van uw gegevens

Bij uw gebruik van onze website worden verschillende persoonsgegevens verwerkt:

1. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden
Bij elk bezoek aan onze website registreert het systeem automatisch gegevens en informatie over de computer van de gebruiker:

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De HTTP response-code
 • Het aantal overgedragen bytes
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Websites van waaraf het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De tijdelijke opslag van het IP-adres is nodig om de weergave van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden is nodig voor de functionaliteit van de website. Bovendien gebruiken wij de gegevens om deze website te optimaliseren en om de veiligheid van ons IT-systeem te verzekeren. Er vindt in dit verband geen analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website is dat het geval bij beëindiging van de sessie. In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit na uiterlijk veertien dagen het geval. Een verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervormd, zodat ze niet meer kunnen worden gekoppeld aan de client die de pagina heeft opgeroepen.

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logbestanden is art. 6 lid 1 punt f AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang de correcte beschikbaarstelling van de functies van deze website, de analyse van toegangsinformatie met als doel het oplossen en voorkomen van technische storingen en het voorkomen en opvolgen van veiligheidsincidenten is.

2. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie bevat meestal een karakteristieke string die een eenduidige identificatie van de browser bij het volgende bezoek aan de website mogelijk maakt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om ons aanbod te optimaliseren en om u gepersonaliseerde inhoud te kunnen aanbieden. Onze cookies kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: 1. Noodzakelijke cookies, 2. Externe media, 3. Statistieken. In onze cookieverklaring vindt u gedetailleerde informatie over de afzonderlijke cookies en de instellingsmogelijkheden van uw internetbrowser. Bij een bezoek aan onze website worden de gebruikers via een banner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt er verwezen naar dit privacybeleid. In dit verband wordt ook aangegeven hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om de toegang tot onze website mogelijk en gemakkelijker maken. Sommige functies van onze website kunnen zonder gebruik van cookies niet worden aangeboden, bijv. de opslag van taalinstellingen en inloggegevens

De gebruikersgegevens die worden verzameld door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Daarnaast gebruiken wij cookies met uw toestemming om externe media aan te bieden (zoals video's en kaarten) en om het gebruik van onze website te analyseren. Via een dergelijke analyse kunnen wij vaststellen hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij deze kunnen optimaliseren en beter kunnen afstemmen op de behoeften van de gebruikers.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 punt f AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang bestaat in het veilig, stabiel en efficiënt aanbieden van de functies van onze website en de daarop beschikbare informatie. Als wij met de desbetreffende functie een contractuele verplichting jegens u vervullen, is de rechtsgrond art. 6 lid 1 punt b AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies voor analysedoeleinden alsmede overige cookies die niet technisch noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website is bij aanwezigheid van een desbetreffende toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 punt a AVG.

3. Contactformulier
Op onze website wordt een contactformulier aangeboden dat kan worden gebruikt voor elektronische communicatie. Als een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de gegevens die in het invoervenster worden ingevuld naar ons doorgestuurd en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Voornaam
 • Naam
 • Bedrijf
 • Functie
 • Straat
 • Postcode/woonplaat
 • Telefoon
 • E-mail
 • Uw bericht

In het kader van het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

De gegevens worden hierbij niet doorgegeven aan derden. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoervenster dient uitsluitend voor de afhandeling van de communicatie. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te verzekeren.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verstuurd, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker is afgesloten. De conversatie is afgesloten wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de kwestie definitief is geregeld.

De persoonsgegevens die tijdens het verzendproces bijkomend worden verzameld, worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 punt a AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van het versturen van een e-mail worden verzameld, is art. 6 lid 1 punt f AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang bestaat in het efficiënt en adequaat afhandelen van het verzoek van de gebruiker. Als het contact via e-mail gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de bijkomende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 punt b AVG.

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij altijd bezwaar maken tegen het opslaan van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan de conversatie niet worden voortgezet, aangezien de in het kader van de communicatie opgeslagen persoonsgegevens in dit geval worden verwijderd. info(at)drweigert.be

4. Gebruiksanalyse met Matomo
Wij maken op onze website gebruik van de analysetool Matomo voor de analyse van het surfgedrag van onze gebruikers. Matomo plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Als individuele pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
 • De opgeroepen website
 • De website van waaraf de gebruiker op de opgeroepen website is terechtgekomen (referrer)
 • De subpagina's die vanaf de opgeroepen website worden opgeroepen
 • De duur van het bezoek aan de website
 • De frequentie van het bezoek aan de website

Matomo draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website. De hierbij verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Matomo is zodanig ingesteld dat uw IP-adres niet volledig wordt opgeslagen, maar verkort (bijv.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier kan het ingekorte IP-adres niet meer worden gekoppeld aan een bepaalde persoon.

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat om een geanonimiseerde analyse van het surfgedrag van onze gebruikers te maken. Door de analyse van de verzamelde gegevens kunnen wij informatie samenstellen over het gebruik van de individuele componenten van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid daarvan te verbeteren. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is hun toestemming en dus art. 6 lid 1 punt a AVG.

Wanneer u in de cookiebalk "Statistieken" activeert, geeft u ons toestemming voor de anonieme analyse van het gebruik met behulp van Matomo en de Matomo-cookie.

Wij bieden u de mogelijkheid om de analyse weer uit te schakelen.

Meer informatie over de privacy-instellingen van de Matomo-software vindt u via de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

5. Nieuwsbrief
Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie die ons in staat stelt te controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de aangevraagde informatie; we geven ze niet door aan derden. De verwerking van de gegevens die worden ingevuld in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens en het e-mailadres en voor het gebruik hiervan om de nieuwsbrief te versturen, kunt u te allen tijden herroepen, bijvoorbeeld via de „Uitschrijven”-link in de nieuwsbrief. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen. De gegevens die wij over u opslaan met het oog op het nieuwsbriefabonnement worden tot aan uw uitschrijving bij ons of bij de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen en na uitschrijving uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief verwijderd. Dit heeft geen invloed op gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen. Na uw uitschrijving uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons of bij de aanbieder van de nieuwsbrief eventueel opgeslagen in een blacklist, om mailings in de toekomst te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is zowel in uw belang als in ons belang bij de naleving van de wettelijke voorschriften voor het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG). Er bestaat geen tijdslimiet voor opslag in de blacklist. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Wij maken gebruik van CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede) als professionele aanbieder en serviceprovider voor het versturen van nieuwsbrieven. De gegevens die door u worden ingevuld met het oog op het nieuwsbriefabonnement (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland. Onze nieuwsbrieven die worden verstuurd met CleverReach, stellen ons in staat een analyse te maken van het gedrag van de nieuwsbriefontvangers. Hierbij kan onder meer worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief is aangeklikt. Meer informatie over de door CleverReach verstuurde nieuwsbrief vindt u via: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

6. Plug-ins en tools
YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wij gebruiken YouTube in de modus voor uitgebreide gegevensbescherming. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De modus voor uitgebreide gegevensbescherming sluit echter niet noodzakelijkerwijs uit dat er gegevens worden overgedragen aan partners van YouTube. Zo maakt YouTube - ongeacht of u een video bekijkt, verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij komt de YouTube-server te weten welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, geeft u YouTube toestemming om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. Verder kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw eindapparaat nadat u een video hebt gestart, of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Eventueel kan na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerking in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben. YouTube wordt gebruikt met het oog op een aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG. Indien een verzoek tot toestemming voor gegevensverwerking is ingewilligd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. 

Voor de uniforme weergave van lettertypen worden bij gebruik van YouTube zogenaamde weblettertypen gebruikt die door Google ter beschikking worden gesteld. 
Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hiermee wordt Google geïnformeerd dat deze website via uw IP-adres is bezocht.
Meer informatie over weblettertypen van Google is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Bij gebruik van YouTube kunnen persoonsgegevens worden verzonden naar de Verenigde Staten van Amerika. Wij willen erop wijzen dat persoonsgegevens in de Verenigde Staten mogelijk minder goed worden beschermd dan in de Europese Unie. Bij het gebruik van YouTube wordt de bescherming van persoonsgegevens bij verzending naar de Verenigde Staten gewaarborgd overeenkomstig de Europese modelcontractbepalingen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc

Google Maps
Op deze website maken wij gebruik van de kaartfunctie Google Maps van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Daardoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie op comfortabele wijze gebruiken. Dit vormt dan ook ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG. Indien wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens vooraf uw toestemming vragen, doen wij dit op grond van art. 6 lid 1 punt a AVG.

Door het bezoek aan de website krijgt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. 

Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gelinkt. Als u deze koppeling aan uw profiel bij Google niet wenst, zult u moeten uitloggen voordat u op de knop drukt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of een gepersonaliseerde weergave van de website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om gepersonaliseerde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot Google moet richten om gebruik te maken van dit recht.

De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden onder "Gebruiksvoorwaarden van Google Maps": http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Voor de uniforme weergave van lettertypen worden bij gebruik van Google Maps zogenaamde weblettertypen gebruikt die door Google ter beschikking worden gesteld. 
Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hiermee wordt Google geïnformeerd dat deze website via uw IP-adres is bezocht.
Meer informatie over weblettertypen van Google is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

De overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten die bij het gebruik van Google Maps kan plaatsvinden, is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Nadere bijzonderheden vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

7. Bewaartermijn
Tenzij anders vermeld in de desbetreffende specifieke informatie verwerken wij persoonsgegevens volgens de wettelijke voorschriften uitsluitend voor de hier beschreven doeleinden en slechts zo lang als nodig is voor persoonlijke identificatie van de betrokken persoon voor het desbetreffende doel. Daarna worden de gegevens verwijderd of geneutraliseerd/geanonimiseerd in overeenstemming met de privacyvoorschriften.

8. SSL- of TLS-versleuteling
Bij niet-versleutelde gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij niet-versleutelde communicatie per e-mail) kan de vertrouwelijkheid van de verstuurde gegevens niet volledig worden gegarandeerd. Deze website maakt omwille van veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling.

Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://”” in “https://”” en aan het slotsymbooltje in uw browserbalk.

Als de SSL- of TLS-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die u naar ons verstuurt, niet worden gelezen door derden.

III. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht

 • om de toestemming die u ons hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens te herroepen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • om informatie te ontvangen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
 • om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren.
 • om niet meer noodzakelijke gegevens over u te laten verwijderen.
 • om de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden te laten beperken; dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer verwijderen niet mogelijk is, maar de gegevens niet langer mogen worden verwerkt.
 • om de overdraagbaarheid van uw gegevens te verlangen; dit recht geldt met name wanneer u voor de verwerking van uw gegevens toestemming hebt gegeven of wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens bestaat niet indien uw gegevens worden verwerkt om een wettelijke verplichting te vervullen.

Voor de uitoefening van uw rechten neemt u contact op via de contactgegevens die zijn vermeld in de inleiding van deze privacyverklaring.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, kunt u ook een klacht indienen bij de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wij willen u er op wijzen dat wij in bepaalde gevallen mogelijk aanvullende informatie aan u vragen om uw identiteit vast te stellen. Alleen zo kunnen wij bijvoorbeeld bij het verstrekken van inlichtingen verzekeren dat informatie niet aan onbevoegde personen wordt gegeven.

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.