neodisher neomoscan
NLFR
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Microbiologie

De afdeling Microbiologie & Hygiëne stelt Dr. Weigert in staat om de effectiviteit van desinfectieproducten en -processen zelf te testen. Als service voor onze klanten bieden we "biocontrol-onderzoeken" aan, waarbij we de hygiëne-eisen controleren van zowel handmatige reinigings- en desinfectieprocessen (bijv. de desinfectie van oppervlakken) als machinale reinigingsprocessen (bijv. processen in vaatwassers).

Desinfectielijst van de IHO

Om de gebruiker te helpen bij de keuze voor geschikte producten, heeft de IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz - Duitse brancheorganisatie voor hygiëne en bescherming van oppervlakken) lijsten opgesteld waarin per toepassingsgebied goedgekeurde desinfectiemiddelen worden vermeld.

www.iho-viruzidie-liste.de
www.iho-desinfektionsmittelliste.de

De juiste desinfectie van de handen zorgt voor essentiële bescherming

Om de overdracht van infecties te vermijden, moet de infectieketen worden onderbroken, zodat de verdere verspreiding van ziekteverwekkers wordt voorkomen. Een van de belangrijkste profylactische maatregelen hierbij is een hygiënische handdesinfectie - om zowel patiënten als personeel te beschermen.

De bijdrage aan de infectiepreventie heeft iedereen zelf in de hand! Dit betekent dat iedereen verantwoordelijk is voor het zodanig uitvoeren van handdesinfectie dat er geen risico meer is op overdracht via de handen.

De inwrijfmethode voor de hygiënische handdesinfectie volgens Europese standaard EN 1500 helpt om alle oppervlakken van de handen te behandelen. Giet het desinfectiemiddel in de droge handen en wrijf de handen zorgvuldig in, tot aan de polsen. Zorg ervoor dat alle delen van de handen behandeld zijn. Na uitvoering van alle zes stappen de afzonderlijke stappen herhalen tot de aangegeven inwerktijd is verstreken. Verwijder zo nodig het handdesinfectiemiddel herhaaldelijk, de handen moeten gedurende de gehele inwerktijd vochtig worden gehouden.

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.