neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Dr. Weigert – Verantwoording voor het milieu

Als ontwikkelaar en producent van reinigings- en desinfectiemiddelen voelen wij ons in hoge mate verplicht zowel tijdens de fabricage als ten aanzien van onze producten zo milieubewust mogelijk te handelen. Aangezien het integraal onderdeel uitmaakt van onze economisch en ecologisch georiënteerde bedrijfsfilosofie en -cultuur, nemen wij deze verantwoording buitengewoon serieus.

Uiteraard is het naleven van alle voor ons relevante milieuvoorschriften een van de belangrijkste aspecten hiervan. Iedereen die voor Duitsland kiest als vestigingsland voor de productie van reinigings- en desinfectiemiddelen weet van tevoren dat hij of zij automatisch te maken krijgt met zeer strenge milieunormen. Op veel terreinen weten wij de wettelijk verplichte standaard zelfs te overtreffen. In dat kader spreekt het ook voor zich dat het bedrijf alle punten voor de certificering volgens DIN 14001/milieumanagement stipt naleeft. Maar daar blijft het niet bij: Dr. Weigert kan op vele terreinen van productie, gebouwbeheer, energieterugwinning en recycling op resultaten bogen die aantonen dat er op duurzame wijze invulling wordt gegeven aan de bescherming en het behoud van het milieu.

De Dr. Weigert bedrijfsbrochure

De Dr. Weigert bedrijfsbrochure
(PDF file - 2.97 KB)

Voorbeelden hiervan:

  • Aan de hand van tal van extra productspecifieke leidingen voor speciale producten hebben wij ons verbruik van spoelwater significant weten terug te dringen.
  • Slechts 31 kg afval per ton gefabriceerd eindproduct.
  • 70% warmteterugwinning in de luchttoevoer- en afvoerventilatoren in ons laboratorium.
  • De modernste waterreservoirs met bluswater staan in geval van een noodsituatie garant voor extra veiligheid.
  • Tegen chemicaliën bestendige en afgedichte oppervlakken in alle productiefaciliteiten voorkomen dat er gevaarlijke stoffen in het grondwater terecht kunnen komen.

De goten in de productie kamers zorgen voor een maximale veiligheid en bescherming van het water.

Milieumanagementsysteem 14001

Binnen ISO 14001 ligt de nadruk op het proces van continu verbeteren inzake de milieuprestaties van een organisatie.De gegevens van de Input-Output-balans van Chemische Fabrik Dr. Weigert tonen aan dat de invloed op het milieu, in vergelijking met andere onderdelen van de chemische industrie, laag uitvalt.

DIN EN ISO 14001
(PDF bestand 315 KB)

EcoVadis

Naast de milieuaudit 14001 heeft Dr. Weigert een "Team duurzaamheid" opgericht om het thema duurzaamheid nog intensiever te promoten en om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun duurzaamheidsinspanningen.

Eind 2021, na bespreking en analyse van verschillende aanbieders, stemde ons "Team duurzaamheid" voor de rating bij het agentschap EcoVadis.

EcoVadis is een grote wereldwijde aanbieder van duurzaamheid ratings/strategieën. Meer dan 90.000 bedrijven maken deel uit van het wereldwijde netwerk.

Met vereende krachten en binnen een strak tijdschema werd een vragenlijst met 80 hoofdvragen en talloze subvragen op het EcoVadis-platform beantwoord en werden 55 documenten geüpload.

Het doel van de MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)-rating van EcoVadis is het beoordelen van de kwaliteit van het MVO-managementsysteem van een bedrijf. De beoordeling richt zich op 21 criteria, die zijn onderverdeeld in vier overkoepelende onderwerpen:

  • Milieu
  • Arbeidspraktijken en mensenrechten
  • Eerlijke bedrijfspraktijken
  • Duurzaam inkopen

De EcoVadis-beoordeling werd afgesloten met een zilveren onderscheiding. Hiermee behoort Dr. Weigert tot de top 25% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven. Hieruit blijkt dat Dr. Weigert al belangrijke mijlpalen heeft bereikt met zijn duurzaamheidsstrategie. Tegelijkertijd is het stimulans om nog ambitieuzer te zijn bij de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Daarom zal dit baanbrekende element voor de controle en weergave van onze duurzaamheidsstrategie ook in de toekomst een belangrijk onderdeel van ons ondernemingsbeleid zijn.

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.