neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Filosofie - onze visie

Klantgerichtheid en samenwerkingsverbanden

Klant- en marktoriëntatie is een stelregel die op alle facetten van onze onderneming van toepassing is. Wij streven te allen tijde naar langdurige zakelijke relaties met blijvend tevreden klanten, partners en leveranciers.

Prestatie en efficiëntie

Aan de hand van uitgebreid advies bij alle vragen over reiniging en desinfectie bieden wij onze klanten de grootst mogelijke veiligheid en efficiëntie bij het gebruik van het product en bij het opstellen en in de praktijk brengen van voorzorgsmaatregelen op het gebied van bedrijfsmatige hygiëne. Een productieve omgeving met een moderne productie en organisatie is een absolute voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. Een efficiënte bedrijfsstructuur in combinatie met inzetbereidheid, deskundigheid en creativiteit van onze medewerkers vormen de bouwstenen voor de prestaties die wij iedere dag opnieuw aan onze klanten demonstreren. 

Kwaliteit, groei en flexibiliteit

Bij Dr. Weigert gaat kwalitatieve groei altijd voor kwantitatieve groei. Waarden als serieusheid, continuïteit en solidariteit zijn nauw verbonden met een dergelijk uitgangspunt. Als basis voor ons handelen geldt een door de jaren heen opgebouwde ervaring en deskundigheid in machinale reiniging en desinfectie. Met deze kennis slagen wij er steeds weer in om in een markt- en toekomstgerichte productontwikkeling met nieuwe innovaties en uitmuntende oplossingen te komen.  Een betrouwbare, snelle en flexibele levering aan onze klanten maakt ons concept compleet. Deze structuur staat garant voor snel en flexibel handelen op alle niveaus. 

 

Niet wat wij kunnen maken is bepalend, maar welk voordeel onze klanten ervan hebben."
Oprichter Dr. Walter Weigert

"De competentie en ervaring van onze medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor de individuele oplossingen die wij voor onze klanten ontwikkelen."
Bernd Ziege, Woordvoerder
 van de aandeelhouders

Het management

"We zullen de vele positieve waarden bij Dr. Weigert, zoals een uitgebreide klantgerichtheid en een hoge motivatie van de werknemers, blijven bevorderen en het bedrijf met succes naar de toekomst leiden."
Bernd Stranghöner, woordvoerder van de directie

"Een succesvolle toekomst betekent ook dat we ons moeten concentreren op innovatieve producten en systemen met transparante en efficiënte processen. De vele mogelijkheden van digitalisering zullen ons daarbij verder ondersteunen."
Piet H. Linthout, directeur

De twee directeuren worden bijgestaan door Dr. Matthias Otto, hoofd van de productie en de kwaliteitsborging. De drie leidinggevenden vormen samen het managementteam.

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.