neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Dr. Weigert – Kwaliteitsmanagement

Alle reiniging en desinfectie vinden wij voor iedere opgave de juiste oplossing.
Een hoge klanttevredenheid is voor ons zowel een bevestiging als een stimulans, zodat onze prestaties aan uw verwachtingen voldoen, ongeacht of het nu gaat om de kwaliteit van onze producten en diensten, onze betrouwbaarheid, het beeld van onze onderneming, onze medewerkers of ons handelen.
Wij willen de kwaliteit in onze producten, ons gedrag en onze werkwijzen niet alleen controleren; wij willen kwaliteit plannen, kwaliteit produceren. Wij willen kwaliteit zijn.
Kwaliteit omvat alle fasen van alle processen, van concept en ontwikkeling via productie tot klantadvisering. Bij alle kwaliteitsmaatregelen staat voor ons altijd de mens centraal - als medewerker, als klant en als leverancier. Kwaliteitsbewust handelen van iedereen is een waarborg voor kwaliteit van begin af aan. Kwaliteitsbewustzijn verwachten we daarom niet alleen van onze medewerkers, maar ook van onze leveranciers.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem staat ervoor garant dat alle processen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitvoerig zijn omschreven. Interne processen worden continu op hun efficiëntie beoordeeld en verbeterd. Consequente toepassing van de regels en herhaaldelijke beoordelingen zorgen ervoor dat aan de kwaliteitseisen ten aanzien van onze producten en diensten wordt voldaan. Dat geldt overigens in gelijke mate ook voor onze eisen ten aanzien van arbeids- en milieubescherming.
Als Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG stellen wij onze interne processen vast op basis van een kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 13485 voor medische producten.
Bovendien voldoet dit systeem aan de eisen van milieumanagement conform DIN EN ISO 14001 en aan de eisen van de nationale richtlijn voor managementsystemen inzake arbeidsbescherming.
Het is ons doel om de effectiviteit van het systeem zowel ten aanzien van klanttevredenheid als op het gebied van onze processen continu te verbeteren.

Ons kwaliteitssysteem is gecertifieerd volgens onderstaande normen:

DIN EN ISO 9001
(PDF bestand 268 KB)

DIN EN ISO 13485
(PDF bestand 267 KB)

DIN EN ISO 14001
(PDF bestand 316 KB)

De dochtermaatschappijen in Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Polen zijn gecertificeerd volgens:

  • DIN en ISO 9001:2015
  • DIN en ISO 13485:2016

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.