neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Wateranalyses - Deskundigheid - Prestaties

Wateranalyses

Met betrekking tot de analyse van waterkwaliteit zijn wij al sinds jaar en dag deskundig partner voor ziekenhuizen, huisartspraktijken, verzorgingshuizen en machinefabrieken op het gebied van reinigings-, desinfectie- en sterilisatieprocessen bij chirurgische instrumenten en minimaal invasieve instrumenten, zoals endoscopen.
De kwaliteit van het op deze terreinen ingezette water speelt met het oog op gezondheid en hygiëne een belangrijke rol. Bestanddelen in het water kunnen verkleuringen op te reinigen materiaal en corrosie op chirurgische instrumenten en machines veroorzaken. Gebruikstechnische aanbevelingen ten aanzien van waterbehandeling in industriële processen zelf alsmede ten aanzien van programma's voor reinigings- en desinfectieprocessen houden om deze reden altijd rekening met de ter beschikking staande waterkwaliteit dan wel de in overeenkomende richtlijnen of wettelijk verplicht gestelde waterkwaliteit.

Op het vlak van medische techniek is bewaking van de waterkwaliteit bij de behandeling van chirurgische instrumenten medebepalend voor de effectiviteit en betrouwbaarheid van het reinigingsproces.
Zo wordt in bijlage 3 van de aanbeveling van de commissie voor ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van het Robert Koch-Institut (RKI) en het Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) onder "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (Eisen ten aanzien van hygiëne bij de reiniging van medische producten)" documentatie over de geschiktheid van installatielocatie en voorzieningen bij de gebruiker vereist.
In EN 285 "Sterilisatie - Stoomsterilisatoren - Grote sterilisatoren" worden in bijlage B de vereisten vermeld ten aanzien van voedingswater en condensaat.
Het aan onze klanten aanbieden van valide en solide resultaten overeenkomstig de stand van de techniek binnen deze specifieke, veel toezicht vereisende terreinen is een onderdeel van de systeemdeskundigheid bij Dr. Weigert.

 

Kwaliteit en deskundigheid in één

Ons waterlaboratorium is gecertificeerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025.
In overeenstemming met onze bedrijfsfilosofie staat klantvoordeel altijd voorop. Betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten speelt daarbij een cruciale rol. De kwaliteit van de resultaten wordt bij Dr. Weigert veiliggesteld door een deskundig en betrokken laboratoriumteam met jarenlange ervaring in een modern chemisch laboratorium voorzien van de nieuwste technische snufjes.

Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking worden zowel intra- als interlaboratoriummaatregelen voor kwaliteitswaarborging doorgevoerd. Daarbij is het naleven van geldige kwaliteitscriteria ten aanzien van analytische methoden net zo belangrijk als frequente deelname aan federale ringonderzoeken en directe vergelijkende onderzoeken met andere laboratoria.

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.