neodisherneomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System
neodisher

Oplossingen voor doseertechniek

Moderne doseersystemen met dataregistratie voor automatische toevoer en monitoring van desinfecterende vaatwassers zijn een voorwaarde voor het veilige procesmanagement, de validatie en de blijvend optimale reinigingsresultaten bij de reiniging van instrumenten.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/dxnVF8MgKPI?rel=0

Bij Dr. Weigert vindt u optimale ontwerpen voor:

 •  procesgerichte analyse en de detectie van zwakke punten
 •  centrale en decentrale systemen voor het doseren en regelen van reinigings- en desinfectiemiddelen
 •  weigomatic DOS manager en weigomatic Data Management voor het verzamelen en doorgeven van belangrijke bedrijfs- en procesgegevens
 •  professionele oplossingen voor alle vereisten op het gebied van omgevingshygiëne: mobiele en vaste systemen voor hoge- en lagedruktoepassingen en bijmengapparatuur
Centrale doseerinstallaties

Centrale doseringsinstallaties voeden verscheidene reinigings- en desinfectieapparaten (RDA) met proceschemicaliën in grote afdelingen. De installatie van de systemen kan plaatsvinden onafhankelijk van de locatie van de RDA. Het gebruik van grote verpakkingen maakt de toepassing niet alleen efficiënter, maar ook bijzonder gebruiksvriendelijk, ook met het oog op de bedrijfsveiligheid. Geen onhandig gesleep meer met jerrycans, de dosering vindt plaats in een gesloten systeem! Het weigomatic® bouwsteenprincipe combineert individuele oplossingen met een hoge mate van flexibiliteit en een veelheid aan mogelijkheden voor latere uitbreidingen. Wij ontwikkelen de perfecte doseerinstallatie. Optimaal op uw behoeften afgestemd! Met het weigomatic® data management worden belangrijke elementen van kwaliteit in het reinigings- en desinfectieproces geïntegreerd. Zo kunnen alle relevante gegevens, zoals de bedrijfsduur van de machine, verbruikte hoeveelheden reinigingsmiddelen continu worden verzameld en vastgelegd via de geheugeneenheid en overzichtelijk worden weergegeven op een PC of op een touchpanel, vanaf uw bureau worden ingezien en geëvalueerd en lokaal of via het internet worden geanalyseerd en beoordeeld. Dit staat garant voor maximale rentabiliteit, vroegtijdige fouten- en storingsdetectie: onmisbaar voor alle gevalideerde processen en voor optimale proceszekerheid.

Brochure Centrale doseerinstallaties

 

weigomatic® data management

Met het weigomatic® data management worden belangrijke kwaliteitsaspecten geïntegreerd in het reinigings- en desinfectieproces. Daarbij worden alle relevante gegevens, zoals looptijden van machines, temperaturen en verbruikte hoeveelheden water en reinigings-/desinfectiemiddelen, doorlopend verzameld en vastgelegd via de geheugeneenheid. Die gegevens kunnen vervolgens helder worden weergegeven op een computer of op het aanraakscherm en geëvalueerd van achter uw bureau en lokaal of via internet worden geanalyseerd of beoordeeld. Dit staat garant voor een optimale kosteneffectiviteit en een vroegtijdige detectie van storingen en fouten; een must voor alle gevalideerde processen én voor optimaal betrouwbare processen.

weigomatic® DOS manager

Gecombineerd doserings- en bewakingssysteem voor het aansturen van de dosering van vloeibare reinigings- en naspoelmiddelen via een weigomatic® productvoorraadhouder in RDA. De geïntegreerde geheugeneenheid maakt het mogelijk om permanent bepaalde operationele gegevens te verzamelen, zoals verbruikte hoeveelheden en bedrijfstijden, die vervolgens overzichtelijk op de PC worden weergegeven voor evaluatie en documentatie. Een vroegtijdige detectie van storingen bewaakt de rentabiliteit en optimale veiligheid van de processen.

weigomatic® identSYSTEM

Het systeem maakt automatische contactloze productidentificatie mogelijk, waardoor ieder risico op verwisseling uitgesloten is. Het systeem maakt derhalve niet alleen een veilige omgang met de te verwisselen verpakkingen mogelijk, maar staat bovendien garant voor een absolute betrouwbaarheid van de aanvang van een succesvol reinigings- en desinfectieproces. Het werkingsprincipe is buitengewoon eenvoudig en is gebaseerd op het uniforme gebruik van RFID-technologie (Radio Frequency Identification). De met een weigomatic® RFID-transponder uitgeruste grootverpakkingen zijn individueel gecodeerd. Het uitgezonden signaal wordt herkend door een ontvanger die op het doseerstation wordt aangesloten. Dit geeft een absolute garantie dat het juiste product gebruikt wordt. De automatische dosering van de proceschemicaliën wordt geactiveerd, en alle belangrijke en kwaliteitsrelevante gegevens en parameters van het reinigingsproces worden geregistreerd, zoals tijdstip en interval van de verpakkingswisseling, batchnummer en houdbaarheidsdatum van het proceschemicalie.

weigomatic® system ALPHA

Het speciaal voor de dosering van extra geconcentreerde producten ontwikkelde componenten doseersysteem voor een optimale machinale reiniging en desinfectie. De separate dosering van beide proces chemicaliën neodisher® SystemAct en neodisher® SystemClean vormen revolutionair reinigingsproces. Innovatieve ruimtebesparende doseer techniek met maximale proces zekerheid en gelijktijdig een optimale reiniging. Optioneel kan als derde component het droog-middel neodisher® SystemRinse gedoseerd worden. 

Het systeem is uitgevoerd met RFID technologie. 

Brochure weigomatic system ALPHA

 

weigomatic® Drumtainer

Het transport- en opslagsysteem voor drums, de ideale oplossing voor eenvoudige hantering bij het verwisselen en bewaren van drums bij het doseerstation. Vervangt de opvangbak in de doseerruimte: De drum blijft gedurende het gehele gebruik in de weigomatic® Drumtainer, die zelfs als opvangbak goedgekeurd is.* Dankzij de vier rollen is de weigomatic® Drumtainer zeer beweeglijk; drums hoeven niet meer te worden opgetild. Opslag en transport zijn eenvoudig en veilig en er is geen steekwagen of vorkheftruck nodig. Door de helling van de vloer blijven er geen reinigingsmiddelresten in de drum achter. Gekleurde deksels voorkomen dat producten verwisseld worden. Duidelijke identificatie is nog steeds mogelijk door etiketten en veiligheidsvoorschriften aan de buitenzijde.


* DIBt-goedkeuringsnummer Z-40.22-478. Omschrijving: algemene bouwvergunning voor vaste opvanginrichting van polyethyleen (PE-LLD) voor de opname van opslagcontainers (200 L) van polyethyleen (PE-HD) met de aanduiding Drumtainer.

weigomatic® endoDOS:

Absoluut veilig, perfect hygiënisch en economisch doseerproces bij gebruik van een of meer reinigings- en desinfectie-apparaten voor endoscopen (RDAE). De dosering van de proceschemicaliën vindt plaats via compacte weigomatic® productvoorraadhouders die zorgen voor permanente toevoer naar de RDAE en waarborgen dat er geen lucht in de doseerleidingen kan worden gezogen. Alleen zo kan een volledige lediging van de verpakking van het reinigings- en desinfectiemiddel zonder onderbrekingen van de dosering worden gegarandeerd. Overgieten van restanten is niet meer nodig. Dit garandeert een optimale veiligheid voor het personeel en een geringe belasting van het milieu. Door het bijvullen van de weigomatic® productvoorraadhouders via een centraal doseerstation is er bovendien sprake van een duidelijke scheiding van de doseereenheid en de reinigingsapparatuur als medisch hulpmiddel.

neomatik® mediDOS

Dit micro-processor gestuurde doseerapparaat maakt van vloeibare concentraten gebruiksklare oplossingen van reiniging- en desinfectiemiddelen voor handmatig gebruik. Het mengapparaat met een robuuste rvs-behuizing voor wandmontage is eenvoudig te bedienen, schakelt automatisch uit bij een storing en heeft niveaubewaking. neomatic® mediDOS voldoet n de RKI aanbeveling voor decentrale desinfectiemiddel doseerapparaten.*

* Eisen voor ontwerp, eigenschappen en werking van decentrale doseerapparaten voor desinfectiemiddelen, Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2004 • 47:67–72

Doseertechniek en installatiebouw - Bij ons vindt u de beste mix

Oplossingen en planningsconcepten 
Doseertechniek en installatiebouw
(PDF-Dokument - 2.119 KB)

Doseerapparatuur voor desinfectiemiddelen

Bij ons vindt u bijmengapparatuur voor de productie van gebruiksklare reinigings- en desinfectiemiddelen op basis van concentraten:

neomatik SGM 2-1 
Bijmengapparaat voor het aanmaken en sproeien van gebruiksklare reinigings- en desinfectieoplossingen

neomatik SGW 2 / SGW 1 
Bijmengapparaat voor het aanmaken en sproeien van gebruiksklare reinigings- en desinfectieoplossingen

neomatik WSG 2
Stationair wandsproeiapparaat voor het aanmaken en sproeien van gebruiksklare reinigings- en desinfectieoplossingen

neomatik ZMW 1 / ZMW 3
Bijmengapparaat voor het aanmaken van gebruiksklare reinigings- en desinfectieoplossingen

Doseerhulpmiddelen

Sproeimond


 

 • Sproeimond voor neoform® Rapid en neoform® MED rapid - Art.-Nr.: 950007

Dispensers en pompjes


 

 • Drukdispenser voor 1 L-flessen triformin® wash en triformin® wash pure - Art.-Nr. 9802 00
 • Drukdispenser voor 0,5 L-flessen triformin® wash en triformin® wash pure - Art.-Nr. 9802 03
 • Drukdispenser voor 0,5 L-flessen triformin® care en triformin® protect - Art.-Nr. 9802 02
 • Jerrycanpomp voor 5 L-, 10 L- en 12 kg jerrycans (30 ml dosering) - Art.-Nr. 9807 01
 • Jerrycanpomp voor 20 L- en 20 kg- tot 25 kg jerrycans (30 ml dosering) - Art.-Nr. 9807 00

Doseer- en maatbekers


 

 • Doseerschepje 34 ml -- Art.-Nr: 950010
 • 500 ml maatbeker met schaalverdeling - Art.-Nr: 980106
 • 1000 ml maatbeker met schaalverdeling - Art.-Nr: 980100

Aftapkraan


 

 • Aftapkraan voor 5 L-, 10 L- en 12 kg jerrycans - Art.-Nr.: 980004
 • Aftapkraan voor 20 L- en 20 kg- tot 25 kg jerrycans - Art.-Nr.: 980003
 • Aftapkraan voor drums - Art.-Nr.: 980002

neodisher® OXIVARIO adapter


 

 • Voor het aansluiten van neodisher® OXIVARIO (5 l can) op een Miele reinigings en desinfectiemachine - Art.-Nr: 981012

Sleutel voor jerrycans en drums


 

 • Sleutel voor openen van jerrycans en drums - Art.-Nr.: 981007

Doseerhulpmiddelen voor vaten 


 

 • Trechter -- Art.-Nr: 980311
 • Handpomp -- Art.-Nr: 980308 und Art.-Nr.: 980309
 • Wig -- Art.-Nr: 980312
 • Steekkar -- Art.-Nr: 980310
 • Opvangbak voor twee vaten -- Art.-Nr: 076390

Persoonlijke veiligheidsuitrusting


 

 • Veiligheidshandschoenen -- Art.-Nr: 988005
 • Veiligheidsbril -- Art.-Nr: 988006
 • Opbergbox persoonlijke beschermingmiddelen - Art.-Nr.: 988008

Systeemoplossingen

Onze competentie behelst alle bouwstenen voor een hygiëneconcept, van de behoeftenanalyse tot de implementatie en de kwaliteitszorg. Op basis van uw specifieke eisen verzorgen wij de praktische implementatie.

Meer over systeemoplossingenDr. Weigert Systeemoplossingen
Producten
Downloads
Contactpersoon

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.