neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Microbiologie

De afdeling Microbiologie & Hygiëne stelt Dr. Weigert in staat om de effectiviteit van desinfectieproducten en -processen zelf te testen. Als service voor onze klanten bieden we "biocontrol-onderzoeken" aan, waarbij we de hygiëne-eisen controleren van zowel handmatige reinigings- en desinfectieprocessen (bijv. de desinfectie van oppervlakken) als machinale reinigingsprocessen (bijv. processen in vaatwassers).

Desinfectielijst van de IHO 

Om de gebruiker te helpen bij de keuze voor geschikte producten, heeft de IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz - Duitse brancheorganisatie voor hygiëne en bescherming van oppervlakken) lijsten opgesteld waarin per toepassingsgebied goedgekeurde desinfectiemiddelen worden vermeld.

www.iho-viruzidie-liste.de
www.iho-desinfektionsmittelliste.de

Uitgavereeks "Desinfektion richtig gemacht (Desinfectie correct uitgevoerd)" 

Dr. Weigert is binnen de IHO onder andere actief in de projectgroep "Volksgezondheid". Binnen deze projectgroep werd de reeks "Desinfektion richtig gemacht - Desinfektionsmittel gezielt und effizient eingesetzt (Desinfectie correct uitgevoerd - desinfectiemiddelen doeltreffend en efficiënt ingezet)" opgesteld.
In deze reeks wordt inzicht gegeven in de correcte inzet van desinfectiemiddelen, antwoord geboden op vragen over de categorisering van werkingsspectra, advies geleverd bij de keuze van desinfectiemiddelen, komen juridische aspecten aan de orde en nog veel meer. De brochures kunt u hier gratis als PDF downloaden of als geprinte versie bestellen op de IHO-website.

Deze informatie is alleen in het Duits beschikbaar.

 

Tot nu toe verschenen binnen deze reeks:

Basiskennis desinfectie

Inhoud o.a.: Categorisering werkingsspectra, keuze van juiste producten bij routinematige desinfectie en de juridische aspecten van desinfectie

IHO_Basisdesinfektion_web.pdf
(PDF bestand - 2.040 KB)

Lijsten met desinfectiemiddelen - verschillende organisaties en instellingen in Duitsland

Inhoud o.a.: Controle van de werkzaamheid van desinfectiemiddelen in Duitsland en Europa. Verschillende lijsten met desinfectiemiddelen, de toepassingsgebieden, de omvang en methoden en het goedgekeurde werkingsspectrum.

IHO_Desinfektionsmittellisten_web.pdf
(PDF bestand - 1.780 KB)

Handhygiëne op de juiste manier

Inhoud o.a.: Desinfectie, reiniging, bescherming en verzorging van handen. Aanbevolen werkingsspectrum bij routinematige en speciale gevallen. Wanneer moet de huidige desinfectiemaatregel worden ingevoerd en op welke wijze.

IHO_Haendehygiene_web.pdf
(PDF bestand - 2.853 KB)

Desinfectie van oppervlakken van medische toestellen

Inhoud o.a.: Wanneer is desinfectie van oppervlakken noodzakelijk? Aanbevolen werkingsspectrum. De juiste invoering.

IHO_Flaechendesinfektion_web.pdf
(PDF bestand - 335 KB)

Desinfectie van instrumenten

Inhoud: basiskennis van de voorbereiding van het instrument. Handmatige en mechanische reiniging en desinfectie van instrumenten - eisen en implementatie. Documentatie. Flexibele endoscopen.

IHO-Instrumentendesinfektion.pdf
(PDF bestand - 1.870 KB)

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.