neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Inkooppolitiek

Inkoop - onze richtlijnen

Bij al onze activiteiten staat het bereiken van een hoge klanttevredenheid centraal. Hiervoor is het leveren van producten met constant hoge kwaliteitsniveaus een essentiële voorwaarde. En daarvoor is op haar beurt weer uiterste zorgvuldigheid in de selectie van grondstoffen en verpakkingsmiddelen vereist. De hoge maatstaven die wij voor onszelf hanteren, gelden ook voor de selectie en beoordeling van onze leveranciers. Dat betekent: Levering van ongeëvenaarde en constante kwaliteit, zekerheid van levering, punctuele levering en marktconforme prijzen. Op verschillende vakgebieden werken wij met de betreffende afdelingen van onze organisatie samen om de beste combinatie van functie, levering, punctualiteit en prijs te garanderen. Het behalen van onze kwaliteitsdoelen is daarbij een absolute voorwaarde die gerelateerd is aan het streven naar optimalisatie van ons supply chain management.

Verantwoording voor kwaliteit

Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en werken toe naar een 'nul fouten'-doelstelling bij de inkoop van onze grondstoffen, verpakkingsmiddelen, technische onderdelen, goederen en diensten.

Ontwikkeling leveranciers

Voor onze goederen en diensten hebben wij behoefte aan betrouwbare en innovatieve leveranciers die al in een vroeg stadium van onze ontwikkelingsfase bij het proces betrokken worden en met wie wij open, eerlijk en langdurig willen samenwerken.

Eerlijk en transparant

Onze inkoopbeslissingen nemen wij uitsluitend op basis van zakelijke en duidelijk vastgelegde criteria. Bij de selectie van leveranciers, bij het formuleren van doelen en het analyseren van de prestaties van leveranciers vindt interne afstemming plaats en laten wij ons leiden door inhoudelijke criteria en procedures.

Internationaal aspect

Wij creëren voor onze onderneming en onze klanten optimale oplossingen door te kiezen voor een internationaal gerichte en systematische benadering van de inkoopmarkt.

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.