neodisher neomoscan
NLFR
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)

Wat zijn coronavirussen

Coronavirussen komen niet alleen voor bij mensen, maar ook bij talrijke zoogdieren en vogels. Bij mensen veroorzaken ze maag-en darmklachten, griepachtige verschijnselen en zelfs longontsteking. Coronavirussen behoren tot de omhulde lipidehoudende virussen. De groep van coronavirussen omvat het SARS-virus, dat epidemieën veroorzaakte in 2003, en MERS-CoV, dat in 2012/13 leidde tot 38 doden in het Midden-Oosten.

 

De nieuwe soort: coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

In China, met name in Wuhan, zijn sinds december 2019 verschillende infecties met het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) bevestigd. Sindsdien breidt het virus zich uit over de hele wereld. De ziekte die door SARS-CoV-2 veroorzaakt wordt, heet COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). De meest voorkomende symptomen zijn koorts, hoesten en keelpijn. Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) COVID-19 tot pandemie verklaard.

Voorkomen en overdracht

Uit actuele onderzoeken blijkt dat besmettelijke virussen uit de keel en longen kunnen worden geïsoleerd. Er worden geen besmettelijke virussen gedetecteerd in de ontlasting, de urine en het bloed. Dit bevestigt de veronderstelling dat de belangrijkste overdracht via druppelinfectie gebeurt. Verdere overdracht kan ook plaatsvinden via besmette objecten (smeerinfectie).

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.05.20030502v1

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Hygiënetips ter bescherming tegen infecties in het dagelijks leven

Hygiënetips ter bescherming tegen infecties in het dagelijks leven (bijv. met coronavirussen of ook met verkoudheids- of griepvirussen)

Handen wassen en je gezicht niet aanraken

Was je handen meerdere malen per dag met zeep gedurende 20 tot 30 seconden!
Vermijd het aanraken van de slijmvliezen van de mond, neus en ogen.

Hoest- en nieshygiëne

Bewaar bij het hoesten afstand tot anderen. Hoest en nies in je elleboog.

Neus snuiten

Gebruik altijd een wegwerptissue, gooi deze direct daarna weg en was je handen.

Regelmatig luchten

Ventileer 3 - 4 keer per dag gedurende 10 minuten.

Jezelf en andere personen beschermen

Schud geen handen, geef geen knuffels en geef geen begroetingskus.

Doeltreffendheid van Dr. Weigert-ontsmettingsmiddelen tegen coronavirussen

Ontsmettingsmiddelen met bewezen effectiviteit "beperkt virucide", “beperkt virucide PLUS" of "virucide" zijn effectief tegen coronavirussen en kunnen ertegen gebruikt worden, volgens het RKI (het Robert Koch Instituut, een onafhankelijke Duitse hogere federale autoriteit voor infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten). Bij gebruik dienen in ieder geval de gebruiksvoorwaarden voor de beperkte virusdodende werking in acht te worden genomen! De Dr. Weigert-desinfectiemiddelen hebben een adequate bewezen effectiviteit en kunnen daarom worden gebruikt.

Handdesinfectie en handontsmetting

Handhygiënemaatregelen behoren tot de belangrijkste maatregelen ter voorkoming van infecties, omdat de handen een van de meest voorkomende transmissiewegen van ziekteverwekkers zijn.

Oppervlaktedesinfectie

Oppervlaktedesinfectie is een belangrijke maatregel om de overdracht van ziekteverwekkers via oppervlakken met frequent hand- of huidcontact (bijv. deurkrukken) te voorkomen. Volgens het RKI moet, naast de handen, ook de indirecte overdracht van het coronavirus via besmette oppervlakken in de klinische omgeving in aanmerking worden genomen.

https://www.krankenhaushygiene.de/Nutzerdaten/File/empfehlungen/2010_rki_cleaning.pdf

Voor oppervlaktedesinfectie biedt Dr. Weigert de volgende desinfectiemiddelen aan:

Desinfectie van instrumenten

Ontsmetting van medische instrumenten speelt een belangrijke rol in de dagelijkse klinische praktijk om ziekenhuisinfecties (nosocomiale infecties) te voorkomen. Het RKI raadt een persoonsgericht gebruik aan voor direct contact met instrumenten (bijv. ECG-elektroden, stethoscopen) voor de behandeling van personen waarvan is vastgesteld dat ze met het coronavirus zijn geïnfecteerd. Bovendien is een verdere voorbereiding volgens de eisen van de KRINK-BfArM (de Duitse registratieautoriteit voor geneesmiddelen) voldoende effectief.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Hygiene_Requirements_Medical_Devices_2012.html

Voor de desinfectie van instrumenten biedt Dr. Weigert de volgende desinfectiemiddelen aan:

Dr. Weigert-informatie over desinfectie

Hieronder geven wij u enige informatie en materialen over desinfectie, die ook nuttig kunnen zijn in verband met de COVID-19-pandemie.

Tutorial - Hygiënische handdesinfectie in 6 stappen

Onze tutorial over hygiënische handdesinfectie in 6 stappen Een goede handhygiëne beschermt tegen infecties en voorkomt de overdracht van ziekteverwekkers zoals het coronavirus SARS-CoV-2. Voor een veilige handdesinfectie is het noodzakelijk de handen minimaal 30 seconden te bevochtigen met het desinfectiemiddel.

Informatieposter - De 6 stappen van hygiënische handdesinfectie

Geschikt om af te drukken of om in uw bedrijf op te hangen - op deze poster tonen we de 6 stappen van hygiënische handdesinfectie (standaard methode volgens EN 1500).

Dr. Weigert - Nieuwsbrief

In endoNEWS INTERNATIONAL informeren wij u één keer per jaar over onderwerpen omtrent endoscoopreiniging.