neodisher neomoscan
25. lipca 2019

Dr.Weigert - Technologia skoncentrowanych środków chemicznych w Centralnej Sterylizacji – System Alpha

,,Tematyka wdrażania prawidłowej technologii mycia i dezynfekcji maszynowej była poruszana kilkakrotnie w periodykach poświęconych zagadnieniom epidemiologii oraz sterylizacji. Omawiane były wymagania zarówno względem wody, jak i środków chemicznych, jak również poruszano tematykę wymagań normatywnych względem maszynowego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych. Dobór środka myjącego w myjni maszynowej zazwyczaj prowadzi do wniosku, że najlepszy jest płynny koncentrat, mogący dokładnie się rozpuścić w komorze myjni. Program mycia powinien uwzględniać rodzaj zanieczyszczeń pozostałych ...."

Więcej
03. lipca 2019

Zapobieganie korozji wżerowej wywołanej działaniem chlorków.

Zapraszamy do obejrzenia przewodnika Dr.Weigert, odcinek poświęcony zapobieganiu korozji wżerowej wywołanej działaniem chlorków. Film obejmuje temat korozji wżerowej wywołanej działaniem chlorków na stali nierdzewnej i jej zapobiegania na etapie obróbki wstępnej.

Więcej
03. lipca 2019

Dr. Weigert – mycie narzędzi medycznych za pomocą enzymatycznych środków myjących.

Przewodnik Dr. Weigert - Czyszczenie narzędzi chirurgicznych za pomocą środków enzymatycznych. Niniejszy film porusza temat czyszczenia narzędzi chirurgicznych i naczyń za pomocą doskonałego środka neodisher MultiZym. Ten samouczek pokazuje, jak można osiągnąć maksymalną skuteczność czyszczenia za pomocą różnych enzymów, ułatwiając w ten sposób ręczną dekontaminację narzędzi chirurgicznych nawet przy dużych zabrudzeniach.

Więcej
02. lipca 2019

Artykuł - ,,Odporne bakterie to zagrożenie w chirurgii"

,,W ostatnich latach w szeregu publikacji zamieszczonych w czasopismach medycznych, a także w mediach publicznych pojawiły się doniesienia o występowaniu u pacjentów zakażeń związanych z procedurami endoskopowymi. Publikacje te, dotyczące zarówno pojedynczych przypadków, jak i ognisk zakażeń organizmami wielolekoopornymi, związanych z endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ECPW) w USA, Francji, Holandii i Niemczech [1-5], wywołały wśród stowarzyszeń zawodowych, organów regulacyjnych oraz organizacji normalizacyjnych..."

Więcej
28. czerwca 2019

Konferencja w Lublinie - „Procedury dekontaminacji instrumentarium medycznego jako prewencja zakażeń”.

,,W dniu 27 czerwca 2019r. firma Dr. Weigert uczestniczyła w konferencji „Procedury dekontaminacji instrumentarium medycznego jako prewencja zakażeń”. Konferencja była zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej..."

Więcej
14. czerwca 2019

Warsztaty Szkoleniowe - Katowice – Trudności wieloetapowego procesu dekontaminacji instrumentów medycznych

,,Informujemy, że w dniu 14 czerwca firma Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. wspólnie z firmą Media MED Sp. z o.o. zorganizowała konferencję, której tematyka w całości poświęcona została zagadnieniom prawidłowej dekontaminacji narzędzi. Ogromne zainteresowanie i dyskusja merytoryczna jest dla organizatorów pozytywnym bodźcem do organizowana tego typu spotkań. Firma Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. skupiła się tym razem na czynnikach warunkujących sukces w uzyskaniu wzorowych efektów mycia i dezynfekcji narzędzi..."

Więcej
13. czerwca 2019

Warsztaty Szkoleniowe - Rzeszów – Trudności wieloetapowego procesu dekontaminacji instrumentów medycznych

,,Informujemy, że w dniu 13 czerwca firma Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. wspólnie z firmą Media MED Sp. z o.o. zorganizowała konferencję, której tematyka w całości poświęcona została zagadnieniom prawidłowej dekontaminacji narzędzi. Firma Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. skupiła się tym razem na czynnikach, które warunkują sukces w uzyskaniu wzorowych efektów mycia i dezynfekcji narzędzi. Główne zagadnienia to zapobieganie niszczeniu narzędzi medycznych, które są zawsze najcenniejszym majątkiem ruchomym jednostki szpitalnej..."

Więcej
07. czerwca 2019

XXVII Zjazd PSSM w Łochowie

„Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniach 20-22 maja 2019r. firma Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. uczestniczyła w XXVII zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej. Wzorem lat poprzednich, dzięki wytężonej pracy organizatorów, mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, oraz szansę udziału w licznych spotkaniach merytorycznych..."

Więcej
06. marca 2019

W dniu 28 listopada firma Dr. Weigert dzięki gościnności Wielkpolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu zorganizowała spotkanie robocze mające na celu zaznajomienie się z zasadami dekontaminacji Robota Da Vinci.

Frekwencja oraz ilość poruszonych zagadnień wskazuje, że temat staje się istotny dla środowiska Centralnej Sterylizacji. Tylko w tym roku uruchomione zostaną trzy nowe roboty Da Vinci w wersji Xi. Z uwagi na znaczną wartość materialną sprzętu powierzanego do dekontaminacji nie dziwi fakt, że personel oraz kierownictwo Centralnej Sterylizatorni przykłada bardzo dużą wagę do wdrożenia od samego początku prawidłowych procedur dekontaminacji.

Więcej
23. października 2018

neodisher® MediClean forte - Wszechstronny talent w obróbce termostabilnych i termolabilnych instrumentów

neodisher® MediClean forte jest pierwszorzędnym alkaliczno-enzymatycznym uniwersalnym środkiem myjącym ze szczególnie wysoką kompatybilnością materiałową dla optymalnej obróbki instrumentów.

Więcej
17. maja 2016

Spotkanie panelowe w Gorzowie Wlkp. poświęcone zagadnieniom higieny mycia i dezynfekcji

W dniu 17 maja br. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się jednodniowe spotkanie panelowe zorganizowane przez firmę Dr. Weigert Polska. Tematyka była poświęcona zagadnieniom higieny mycia i dezynfekcji sprzętu gastronomicznego oraz endoskopów elastycznych.

Więcej
09. marca 2016

Nowa polska strona internetowa Dr. Weigert

Po kilku miesiącach intensywnych prac przygotowawczych cieszymy się, że możemy zaprezentować całkowicie nową stronę ,,www.drweigert.com.pl’’. Trawestując firmowe motto założyciela firmy Dr Waltera Weigerta można by powiedzieć : ,,Nie to jest ważne, że mamy nową stronę internetową, lecz jaką korzyść mogą mieć z tego nasi klienci’’.

Więcej