neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową oraz produktami i usługami oferowanymi przez firmę Dr. Weigert. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do stron internetowych należących do Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH Co & KG, a w szczególności drweigert.de oraz drweigert.com.

Zapewniamy, że ważna jest dla nas ochrona wszystkich danych osobowych, które są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Zgodnie z poniższą deklaracją, informujemy o sposobie i celach przechowywania danych, ich rodzajach oraz naszej tożsamości. Zawiadamiamy także, gdy dane będą przekazywane po raz pierwszy i jaki ich rodzaj będzie transmitowany.

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest:
DR. WEIGERT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D
01-531 Warszawa

telefon: +4822 6160223, +4822 6160231, +4822 6160239, +4822 6162386
e-mail: office_pl(at)drweigert.com

1.  Przedmiot ochrony danych
Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Są to wszelkie informacje osobowe i merytoryczne dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np.: nazwisko, adres, adres e-mail, a także dane użytkowania, jak choćby adres IP komputera.

2. Automatyczne zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych anonimowych
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy automatycznie dane nieosobowe, które wysyła do nas Twoja przeglądarka. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersję przeglądarki
  • System operacyjny
  • Polecający URL (źródło linku)
  • Czas zapytania serwera

3. Cookies
Aby umożliwić odwiedzanie naszych stron i korzystanie z niektórych funkcji, wykorzystujemy ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu. Niektóre z używanych cookies zostają usunięte po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (ciasteczka sesyjne). Inne cookies pozostają w urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę podczas następnej wizyty (ciasteczka trwałe). Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała o użyciu cookies oraz pozwalała indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączeniu - w wybranych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji cookies, funkcjonalność naszej strony może być w pewnym zakresie ograniczona.

4. Zainicjowany zbiór danych osobowych, przetwarzanie i wykorzystanie danych.
Korzystanie z naszej strony internetowej zasadniczo nie wymaga gromadzenia lub przekazywania danych osobowych. Do ich przetwarzania lub wykorzystywania dochodzi tylko wtedy, gdy są one podawane dobrowolnie. Może to być niezbędne w następujących przypadkach:

(1) Zapytania i zamówienia
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie i w każdym przypadku, gdy są nam udostępniane w związku z zapytaniami ogólnymi lub ofertowymi albo innymi indywidualnymi transakcjami.

Używamy tylko takich danych, które służą do realizacji zapytań, do wypełniania naszych zobowiązań umownych lub do wykonywania zawartej z nami umowy. Może to oznaczać konieczność przekazania danych osobowych innym firmom, którym zlecamy świadczenie usług lub realizację umowy. Są to na przykład firmy transportowe lub inni usługodawcy.

(2) Zgłoszenia na imprezy i wydarzenia
W celu dodania do naszej bazy danych dotyczącej imprez i wydarzeń, przechowujemy dane każdorazowo wprowadzane przy Twojej rejestracji. Używamy tego w celu organizacji, realizacji oraz rozliczenia danego wydarzenia. Dalsze wykorzystywanie danych, na przykład poprzez zaproszenia na podobne imprezy tematyczne, odbywa się wyłącznie w granicach dopuszczanych przez prawo.

(3) Przekazywanie danych do instytucji państwowych i władz
Przekazujemy dane do uprawnionych instytucji państwowych i władz tylko w ramach ustawowych obowiązków lub na podstawie orzeczenia sądu, o ile dane te, zgodnie z przeznaczeniem, nie są publicznie dostępne.

(4) Reklama, badanie rynku, projekty medialne
Zgodnie z prawem i w ramach przepisów ustawowych zastrzegamy sobie prawo do tworzenia profili użytkowników wykorzystując pseudonimy, dla celów reklamy, badań rynku lub projektów medialnych. Profile użytkowników nie są łączone z danymi właścicieli pseudonimów. Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów reklamy, badania rynku lub projektów medialnych.

Niniejsza strona używa oprogramowania Piwik do analizy. W tym celu wygenerowane poprzez pliki tekstowe „ciasteczka”, informacje o użytkowniku (włącznie z adresem IP) są przesyłane na serwer i zapisywane w celu dokonania analizy, po uprzednim uczynieniu ich anonimowymi. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z serwisu nie są ujawniane osobom trzecim.

Brak zgody

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i analizę przez Piwik wygenerowanych informacji o korzystaniu z serwisu, możesz wyrazić sprzeciw. W tym przypadku tzw. cookies opt-out będą przechowywane w Twojej przeglądarce, co spowoduje, że Piwik nie będzie rejestrować danych sesji.

Śledzenie jest w tej chwili nieaktywne, ponieważ Twoja przeglądarka poinformowała nas, że nie chcesz śledzenia. Jest to ustawienie przeglądarki. Aby ponownie rozpocząć śledzenie, należy wyłączyć opcję "Bez śledzenia” w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Uwaga: W przypadku usunięcia cookies, zostaną usunięte także cookies opt-out. W razie konieczności musisz je ponownie aktywować.

(5) Newsletter

Jeżeli zarejestrujesz się w celu otrzymywania jednego z oferowanych przez nas biuletynów, użyjemy podanych przez Ciebie danych do weryfikacji adresu e-mail, jak również w celu udostępnienia i dostarczenia zamówionego newslettera.

5. Prawo do informacji
Możesz zażądać informacji na temat Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, w tym odnoszących się do ich pochodzenia, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym są przekazywane oraz celu ich przechowywania.

6. Usuwanie i blokowanie
Zobowiązujemy się do usunięcia danych osobowych przetwarzanych dla własnych celów, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, dla których są przechowywane. Zablokowanie zastępuje usunięcie, jeżeli nie jest ono możliwe ze względów prawnych, z uwagi na umowę lub z przyczyn związanych ze statutem, jeżeli istniałyby powody, aby przypuszczać, że usunięcie naruszyłoby uzasadnione interesy danej strony lub jeżeli specyficzny rodzaj pamięci oznacza, że usunięcie jest niemożliwe lub możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokim wysiłku.

Ponadto można w każdej chwili zażądać zablokowania, poprawienia lub usunięcia zebranych przez nas danych. Usunięcie danych następuje również w przypadku wycofania zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych. Jeżeli wycofanie zgodny nastąpi w trakcie trwającej transakcji, usunięcie danych nastąpi natychmiast po jej zakończeniu. Dalsze zobowiązania prawne dot. usunięcia lub blokady pozostają nienaruszone.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z dostawcą naszej strony internetowej (kontakt podany w Impressum).

7. Środki techniczne i organizacyjne
Zobowiązujemy się do przeprowadzenia działań technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia zgodności z wymogami przepisów o ochronie danych, pod warunkiem, że nakład ten będzie proporcjonalny do zamierzonego celu ochrony. W przypadku komunikacji przez e-mail nie gwarantujemy pełnego bezpieczeństwa danych i dlatego zalecamy wysyłanie poufnych informacji pocztą.

Matomo Opt-Out
Zezwalasz nam na anonimową ocenę korzystania za pomocą Matomo i pliku cookie Matomo, aktywując opcję „Statystyka” na pasku plików cookie.

Opt-Out

8. YouTube z rozszerzoną ochroną danych
W niniejszej witrynie internetowej osadzone są filmy wideo z YouTube'a. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z YouTube'a w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube'a tryb ten sprawia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę internetową, dopóki nie zaczną oglądać filmu wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednakże bezwzględnie przekazywania danych partnerom YouTube'a. Tym sposobem – niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film wideo – YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko uruchomią Państwo film wideo z YouTube'a w tej witrynie internetowej, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube'a. Serwer YouTube'a otrzyma przy tym informację o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, umożliwiają Państwo YouTube'owi przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie w Państwa urządzeniu po uruchomieniu filmu wideo lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może pozyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę internetową. Informacje te służą między innymi do rejestrowania statystyk dotyczących filmów wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Po włączeniu filmu wideo z YouTube'a mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Korzystamy z YouTube'a w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 

W celu ujednolicenia wyświetlania czcionek podczas korzystania z serwisu YouTube wykorzystywane są tak zwane Web Fonts (czcionki sieciowe) udostępnione przez firmę Google. 
Po otwarciu strony przeglądarka wczytuje potrzebne czcionki Web Fonts w pamięci podręcznej, co umożliwia poprawne wyświetlanie tekstów i czcionek.
W tym celu musi nawiązać połączenie z serwerami firmy Google. Wskutek tego firma Google uzyskuje informację, że za pośrednictwem adresu IP otwarto tę stronę internetową.
Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć na stronie internetowej https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Podczas korzystania z YouTube'a dane osobowe mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać, że dane osobowe w Stanach Zjednoczonych mogą podlegać niższemu poziomowi ochrony niż w Unii Europejskiej. Podczas korzystania z YouTube'a ochrona danych osobowych podczas przekazywania ich do Stanów Zjednoczonych jest zapewniona zgodnie z europejskimi standardowymi klauzulami umownymi: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc 

9. Mapy Google
W tej witrynie internetowej korzystamy z funkcji mapy za pośrednictwem usługi Mapy Google firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Umożliwia nam to wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej oraz wygodne korzystanie z funkcji mapy, co stanowi nasz uzasadniony interes w rozumieniu podstawy prawnej art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile uprzednio uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, podstawę prawną stanowi wyłącznie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Poprzez wizytę na stronie internetowej Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo daną podstronę naszej witryny. 

Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na które są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio przypisane do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przypisania do swojego profilu w Google, muszą się Państwo wylogować przed uruchomieniem przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badań rynku i/lub aranżacji swojej witryny internetowej według potrzeb. Taka ocena ma miejsce w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach w naszej witrynie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika; aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z Google.

Warunki korzystania z usługi Mapy Google można znaleźć w sekcji „Warunki korzystania z usługi Mapy Google”: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

W celu ujednolicenia wyświetlania czcionek podczas korzystania z serwisu Google Maps wykorzystywane są tak zwane Web Fonts (czcionki sieciowe) udostępnione przez firmę Google. 
Po otwarciu strony przeglądarka wczytuje potrzebne czcionki Web Fonts w pamięci podręcznej, co umożliwia poprawne wyświetlanie tekstów i czcionek.
W tym celu musi nawiązać połączenie z serwerami firmy Google. Wskutek tego firma Google uzyskuje informację, że za pośrednictwem adresu IP otwarto tę stronę internetową.
Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć na stronie internetowej https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, które może mieć miejsce podczas korzystania z usługi Mapy Google, odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

10. Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Dane podane w formularzu rejestracyjnym newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie swoich danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. klikając link „Rezygnuję” w newsletterze. Rezygnacja nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Dane, które przekażesz nam w celu subskrypcji newslettera, będą przechowywane przez nas bądź przez dostawcę newslettera do momentu rezygnacji z newslettera i usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po anulowaniu jego subskrypcji. Nie dotyczy to danych, które zostały przez nas zapisane do innych celów. Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera, jego adres e-mail może zostać przez nas lub dostawcę newslettera zapisany na czarnej liście, aby zapobiec wysyłce w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesom użytkownika, jak i naszym interesom w zakresie przestrzegania wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Korzystamy z usług CleverReach (CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede), profesjonalnego dostawcy i usługodawcy w zakresie wysyłki newsletterów. Dane wprowadzone przez Ciebie w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech bądź w Irlandii. Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach pozwalają nam na analizę zachowania odbiorców newsletterów. Możemy dzięki temu m.in. przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem oraz jak często i na który link w newsletterze klikano. Więcej informacji na temat newsletterów wysyłanych przez CleverReach można znaleźć na stronie internetowej https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

RODO klauzula dla klientów.pdf

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.