neodisher neomoscan

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową oraz produktami i usługami oferowanymi przez firmę Dr. Weigert. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do stron internetowych należących do Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH Co & KG, a w szczególności drweigert.de oraz drweigert.com.

Zapewniamy, że ważna jest dla nas ochrona wszystkich danych osobowych, które są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Zgodnie z poniższą deklaracją, informujemy o sposobie i celach przechowywania danych, ich rodzajach oraz naszej tożsamości. Zawiadamiamy także, gdy dane będą przekazywane po raz pierwszy i jaki ich rodzaj będzie transmitowany.
 

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D - 20539 Hamburg

 

1.  Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Są to wszelkie informacje osobowe i merytoryczne dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np.: nazwisko, adres, adres e-mail, a także dane użytkowania, jak choćby adres IP komputera.

 

2. Automatyczne zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych anonimowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy automatycznie dane nieosobowe, które wysyła do nas Twoja przeglądarka. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersję przeglądarki
  • System operacyjny
  • Polecający URL (źródło linku)
  • Czas zapytania serwera
     

3. Cookies

Aby umożliwić odwiedzanie naszych stron i korzystanie z niektórych funkcji, wykorzystujemy ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu. Niektóre z używanych cookies zostają usunięte po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (ciasteczka sesyjne). Inne cookies pozostają w urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę podczas następnej wizyty (ciasteczka trwałe). Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała o użyciu cookies oraz pozwalała indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączeniu - w wybranych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji cookies, funkcjonalność naszej strony może być w pewnym zakresie ograniczona.


4. Zainicjowany zbiór danych osobowych, przetwarzanie i wykorzystanie danych.

 

Korzystanie z naszej strony internetowej zasadniczo nie wymaga gromadzenia lub przekazywania danych osobowych. Do ich przetwarzania lub wykorzystywania dochodzi tylko wtedy, gdy są one podawane dobrowolnie. Może to być niezbędne w następujących przypadkach:

(1) Zapytania i zamówienia

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie i w każdym przypadku, gdy są nam udostępniane w związku z zapytaniami ogólnymi lub ofertowymi albo innymi indywidualnymi transakcjami.

Używamy tylko takich danych, które służą do realizacji zapytań, do wypełniania naszych zobowiązań umownych lub do wykonywania zawartej z nami umowy. Może to oznaczać konieczność przekazania danych osobowych innym firmom, którym zlecamy świadczenie usług lub realizację umowy. Są to na przykład firmy transportowe lub inni usługodawcy.

(2) Zgłoszenia na imprezy i wydarzenia

W celu dodania do naszej bazy danych dotyczącej imprez i wydarzeń, przechowujemy dane każdorazowo wprowadzane przy Twojej rejestracji. Używamy tego w celu organizacji, realizacji oraz rozliczenia danego wydarzenia. Dalsze wykorzystywanie danych, na przykład poprzez zaproszenia na podobne imprezy tematyczne, odbywa się wyłącznie w granicach dopuszczanych przez prawo.

(3) Przekazywanie danych do instytucji państwowych i władz

Przekazujemy dane do uprawnionych instytucji państwowych i władz tylko w ramach ustawowych obowiązków lub na podstawie orzeczenia sądu, o ile dane te, zgodnie z przeznaczeniem, nie są publicznie dostępne.

(4) Reklama, badanie rynku, projekty medialne

Zgodnie z prawem i w ramach przepisów ustawowych zastrzegamy sobie prawo do tworzenia profili użytkowników wykorzystując pseudonimy, dla celów reklamy, badań rynku lub projektów medialnych. Profile użytkowników nie są łączone z danymi właścicieli pseudonimów. Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów reklamy, badania rynku lub projektów medialnych.

Niniejsza strona używa oprogramowania Piwik do analizy. W tym celu wygenerowane poprzez pliki tekstowe „ciasteczka”, informacje o użytkowniku (włącznie z adresem IP) są przesyłane na serwer i zapisywane w celu dokonania analizy, po uprzednim uczynieniu ich anonimowymi. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z serwisu nie są ujawniane osobom trzecim.

 

Brak zgody

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i analizę przez Piwik wygenerowanych informacji o korzystaniu z serwisu, możesz wyrazić sprzeciw. W tym przypadku tzw. cookies opt-out będą przechowywane w Twojej przeglądarce, co spowoduje, że Piwik nie będzie rejestrować danych sesji.

Śledzenie jest w tej chwili nieaktywne, ponieważ Twoja przeglądarka poinformowała nas, że nie chcesz śledzenia. Jest to ustawienie przeglądarki. Aby ponownie rozpocząć śledzenie, należy wyłączyć opcję "Bez śledzenia” w ustawieniach Twojej przeglądarki.


Uwaga: W przypadku usunięcia cookies, zostaną usunięte także cookies opt-out. W razie konieczności musisz je ponownie aktywować.

(5) Newsletter

Jeżeli zarejestrujesz się w celu otrzymywania jednego z oferowanych przez nas biuletynów, użyjemy podanych przez Ciebie danych do weryfikacji adresu e-mail, jak również w celu udostępnienia i dostarczenia zamówionego newslettera.

5. Prawo do informacji

Możesz zażądać informacji na temat Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, w tym odnoszących się do ich pochodzenia, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym są przekazywane oraz celu ich przechowywania.


6. Usuwanie i blokowanie

Zobowiązujemy się do usunięcia danych osobowych przetwarzanych dla własnych celów, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, dla których są przechowywane. Zablokowanie zastępuje usunięcie, jeżeli nie jest ono możliwe ze względów prawnych, z uwagi na umowę lub z przyczyn związanych ze statutem, jeżeli istniałyby powody, aby przypuszczać, że usunięcie naruszyłoby uzasadnione interesy danej strony lub jeżeli specyficzny rodzaj pamięci oznacza, że usunięcie jest niemożliwe lub możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokim wysiłku.

Ponadto można w każdej chwili zażądać zablokowania, poprawienia lub usunięcia zebranych przez nas danych. Usunięcie danych następuje również w przypadku wycofania zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych. Jeżeli wycofanie zgodny nastąpi w trakcie trwającej transakcji, usunięcie danych nastąpi natychmiast po jej zakończeniu. Dalsze zobowiązania prawne dot. usunięcia lub blokady pozostają nienaruszone.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z dostawcą naszej strony internetowej (kontakt podany w Impressum).


7. Środki techniczne i organizacyjne

Zobowiązujemy się do przeprowadzenia działań technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia zgodności z wymogami przepisów o ochronie danych, pod warunkiem, że nakład ten będzie proporcjonalny do zamierzonego celu ochrony. W przypadku komunikacji przez e-mail nie gwarantujemy pełnego bezpieczeństwa danych i dlatego zalecamy wysyłanie poufnych informacji pocztą.

Matomo Opt-Out

https://www.drweigert.com/analytics/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=hu

8. Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Dane podane w formularzu rejestracyjnym newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie swoich danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. klikając link „Rezygnuję” w newsletterze. Rezygnacja nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Dane, które przekażesz nam w celu subskrypcji newslettera, będą przechowywane przez nas bądź przez dostawcę newslettera do momentu rezygnacji z newslettera i usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po anulowaniu jego subskrypcji. Nie dotyczy to danych, które zostały przez nas zapisane do innych celów. Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera, jego adres e-mail może zostać przez nas lub dostawcę newslettera zapisany na czarnej liście, aby zapobiec wysyłce w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesom użytkownika, jak i naszym interesom w zakresie przestrzegania wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Korzystamy z usług CleverReach (CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede), profesjonalnego dostawcy i usługodawcy w zakresie wysyłki newsletterów. Dane wprowadzone przez Ciebie w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech bądź w Irlandii. Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach pozwalają nam na analizę zachowania odbiorców newsletterów. Możemy dzięki temu m.in. przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem oraz jak często i na który link w newsletterze klikano. Więcej informacji na temat newsletterów wysyłanych przez CleverReach można znaleźć na stronie internetowej https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

 

RODO klauzula dla klientów.pdf