neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System
neodisher

Rozwiązania systemowe neodisher

Praktyczne koncepcje higieny

Nasze kompetencje obejmują wszystkie elementy koncepcji higieny: od analizy potrzeb przez realizację aż do zapewnienia jakości. Dostosowując się do Państwa specyficznych wymagań zapewniamy praktyczne wdrożenie i regularne przeglądy procedur. Gwarantuje to nasze doradztwo systemowe obejmujące kolejne etapy:

1. Analiza higieny i potrzeb na miejscu u klienta

2. Zidentyfikowanie i opracowanie możliwości poprawy

3. Planowanie i wdrożenie indywidualnych rozwiązań

4. Stałe wsparcie i doskonalenie

Intensywne wsparcie

Doradztwo systemowe w firmie Dr. Weigert zapewnia nieprzerwane, bezpieczne i efektywne procesy mycia i dezynfekcji oraz regularne wsparcie serwisu obejmującego zasięgiem cały kraj.

Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje, szybko i fachowo opracowują optymalne rozwiązania – są Państwa partnerami we wszystkich kwestiach związanych z higieną. Ponadto, w razie potrzeby, oddajemy do Państwa dyspozycji wszechstronne kompetencje naszych inżynierów i mikrobiologów.

Koncentracja na kwestiach zasadniczych

„Higiena z jednego źródła” oznacza, że możecie Państwo skoncentrować się na swoich własnych zadaniach. Dlatego przyjrzyjcie się dokładniej elementom naszej koncepcji utrzymania higieny.

rozwiązania systemowe neodisher

Analiza potrzeb

Zaczynamy od zebrania wszystkich ważnych parametrów przebiegu mycia i dezynfekcji - od specyficznych wymogów do lokalnych uwarunkowań - i sprawdzamy np. aktualny stan higieny za pomocą badań mikrobiologicznych.

Opracowywanie koncepcji

Na podstawie analizy aktualnego stanu opracowujemy indywidualne koncepcje mycia i dezynfekcji dostosowane do Państwa potrzeb. Jeszcze przed przystąpieniem do niej myślimy o wszystkim od optymalnego przebiegu procesu przez ekonomiczne stosowanie produktów aż do prawidłowego ich dozowania.
Obejmuje to również:

 • przegląd i ocenę procesów mycia i dezynfekcji oraz ich optymalizację,
 • stworzenie lub poprawienie planu mycia i dezynfekcji w porozumieniu z kierownikiem obiektu,
 • opracowanie planu pracy, ustalenie parametrów jakościowych.
Realizacja

Wszystkie procesy są realizowane zgodnie z wybraną koncepcją: dozowanie, czas ekspozycji, przebieg procesu, temperatura itp. Instalacja urządzeń dozujących jest również wykonywana przez firmę Dr. Weigert.

Wsparcie i doradztwo

Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w zakresie wszelkich pytań i obszarów zastosowań:

 • prezentują prawidłowe i ekonomiczne stosowanie produktów u klienta,
 • doradzają w sprawach bezpiecznego stosowania i przechowywania środków do mycia i dezynfekcji,
 • dostarczają niezbędną dokumentację.
Regularny serwis i gwarancja jakości

Regularny serwis i konserwacja systemów dozowania są dla firmy Dr. Weigert oczywistym standardem przy zarządzaniu złożonymi procesami. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w zakresie wszelkich pytań i obszarów zastosowań:

 • Prezentacja prawidłowego i ekonomicznego użycia produktów u klienta oraz obsługa systemów dozujących.
 • Przeglądy procesów mycia i dezynfekcji oraz systemów dozowania w regularnych odstępach czasu. Uzyskane dane są rejestrowane na podstawie serwisowej listy kontrolnej.
 • Zgłoszone usterki są usuwane zazwyczaj w ciągu 24 godzin.
 • Pomoc naszych techników serwisowych, specjalistów zastosowań techniki oraz higieny i mikrobiologii we wszelkich aspektach technicznych i mikrobiologicznych. Obejmuje to między innymi analizę chemiczną i ocenę jakości wody, odbarwień i korozji, a także wskazówki dotyczące uzdatniania wody oraz zalecenia odnośnie przebiegu procesów i postępowania.
 • Prowadzenie „badań biocontrol” w celu sprawdzenia działania pod kątem higieny różnego rodzaju zmywarek, zgodnie z wymaganiami normy DIN 10510 oraz zbadania skuteczności środków myjących i dezynfekcyjnych we wrażliwych obszarach kuchni (powierzchnie, strefy robocze, urządzenia itp.).
 • Kompetentni pracownicy firmy są do dyspozycji w opiniowaniu jakości higieny.
 • Doradztwo w zakresie bezpiecznego stosowania i przechowywania środków do mycia i dezynfekcji.
 • Zapewnienie odpowiedniej dokumentacji.

Medycyna i laboratoria

Higiena w medycynie

Nie ma obszaru bardziej wrażliwego na sprawy higieny jak medycyna. I w żadnej innej branży firma Dr. Weigert nie jest zaangażowana tak bardzo, w wyznaczaniu najwyższych światowych standardów higieny.

Medycyna i laboratoria

Higiena kuchenna

Perfekcyjna higiena kuchenna

W profesjonalnej kuchni higiena odgrywa bardzo ważną rolę. Zarówno w przypadku mycia maszynowego, jak higieny pomieszczeń i personelu, bezpieczeństwo może zapewnić jedynie partner wyróżniający się wysokiej jakości produktami i odpowiednią fachową wiedzą. Dr. Weigert jest takim właśnie partnerem, który wspiera Państwa stale i skutecznie.

Higiena kuchenna

Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny

Bezpieczna dezynfekcja w procesie produkcji

Zarówno w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, mleczarskim, napojowym czy spożywczym, osiągnięcie wysokiej jakości produktów w długiej perspektywie czasowej, przy zgodności z wymogami i przepisami prawnymi, nie jest możliwe bez bezpiecznego mycia i dezynfekcji w procesie produkcji.

Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny

Technika dozująca

Technika dozująca i sterująca firmy Dr. Weigert przekonuje w szczególności wydajnością i bezpieczeństwem stosowania przez personel. Dotyczy to zarówno centralnych systemów dozujących umożliwiających rejestrowanie danych procesowych, jak i akcesoriów dozujących oraz urządzeń mieszających.

Więcej o technice dozującej Dr. Weigert Technika dozująca
Produkty
Pliki do pobrania
Kontakt

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.