neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Analiza wody – ekspertyzy – rozwiązania

Analiza wody

W dziedzinie analizy wody od wielu lat jesteśmy kompetentnym partnerem dla szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki i producentów maszyn, w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentów chirurgicznych oraz mało inwazyjnych instrumentów, jak endoskopy. Jakość stosowanej wody odgrywa kluczową rolę z punktu widzenia ochrony zdrowia i higieny medycznej. Składniki wody mogą być przyczyną odbarwień i korozji instrumentów chirurgicznych i maszyn. Dlatego zalecenia działu zastosowań, zarówno do uzdatniania wody w procesie przemysłowym, jak i w przebiegu procesu mycia i dezynfekcji, uwzględniają zawsze dostępną oraz wymaganą w odpowiednich rozporządzeniach i normach jakość wody.

W obszarze medycznym monitorowanie jakości wody podczas przygotowywania instrumentów chirurgicznych ma decydujące znaczenie dla wydajności i niezawodności procesu. Załącznik nr 3 rekomendacji Komisji ds. Higieny Szpitalnej i Profilaktyki Chorób Zakaźnych przy Instytucie Robert Kocha oraz Federalnego Instytutu Leków i Wyrobów Medycznych do “wymagań higienicznych w procesie obróbki wyrobów medycznych” stwierdza więc, że niezbędne właściwości miejsca instalacji i zasobów powinny być udokumentowane przez użytkownika. W załączniku B normy 285 “Sterylizacja – sterylizatory parowe – duże sterylizatory” zostały wymienione wymagania dotyczące wody zasilającej i kondensatu. Fachowość firmy Dr. Weigert zapewnia uzyskiwanie ważnych i wiarygodnych wyników zgodnie ze stanem techniki w tym wymagającym szczególnej kontroli obszarze.
Skontaktuj się z nami!

Jakość i kompetencje z jednego źródła

Nasze laboratorium do badania m.in. parametrów wody posiada akredytację zgodnie z normą DIN EN ISO/ IEC 17025. Korzyść dla klienta - zgodnie z filozofią naszej firmy - jest dla nas priorytetem. Wiarygodność wyników badań odgrywa zatem ważną rolę. Jakość wyników jest zapewniona dzięki kompetentnemu i zaangażowanemu zespołowi laboratorium, dysponującemu wieloletnim doświadczeniem oraz nowocześnie wyposażonemu laboratorium chemicznemu. W celu monitorowania jakości przeprowadzane są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne kontrole laboratorium. Obejmuje to przestrzeganie standardowych kryteriów jakości metod analitycznych, regularne uczestnictwo w badaniach w całym kraju oraz bezpośrednie badania porównawcze z innymi laboratoriami. Na Państwa życzenie możemy wykonać analizę wody – w tym celu należy skontaktować się z naszym doradcą.
 

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.