neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Polityka zakupów

Zakupy – nasze wytyczne

Głównym celem naszych działań jest osiągnięcie wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów. Warunkiem do tego niezbędnym są dostawy produktów najwyższej i niezmiennej jakości. Wymaga to maksymalnej staranności przy doborze surowców i opakowań. Wysokie standardy, które wyznaczamy w naszym zaopatrzeniu, obejmują także wybór i ocenę naszych dostawców. Oznacza to bezpieczne dostawy z gwarancją najwyższej i niezmiennej jakości, terminowość i konkurencyjne ceny. W tym celu pracujemy ponad podziałami, wspólnie z odpowiednimi działami naszej firmy, aby zapewnić najlepsze połączenie funkcji, logistyki, terminowości i ceny. Osiągnięcie celów jakościowych jest przy tym niezbędnym warunkiem, łącznie z dążeniem do optymalizacji zarządzania naszym łańcuchem dostaw.

Odpowiedzialność za jakość

Jesteśmy odpowiedzialni za jakość i dlatego stale monitorujemy procesy zaopatrzenia w surowce, opakowania, komponenty techniczne, materiały i usługi.

Rozwój zaopatrzenia

Potrzebujemy solidnych i nowoczesnych dostawców, którzy angażują się już na wczesnym etapie naszych projektów, z którymi chcemy rozwinąć otwartą, partnerską i długoterminową współpracę.

Uczciwość i przejrzystość

Nasze decyzje zakupowe oparte są wyłącznie na obiektywnych i jasno określonych kryteriach. Przy wyborze dostawców postępujemy zgodnie z jednolitymi procedurami, biorąc pod uwagę głównie realizację naszych celów. Istotne znaczenie przy tym wyborze mają opinie o dostawcach.

Międzynarodowy zasięg

Stwarzamy dla naszego przedsiębiorstwa i naszych klientów optymalne rozwiązania dzięki obiektywnej i systematycznej analizie międzynarodowych rynków zakupu.

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.