neodisherneomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Polityka zakupów

Zakupy – nasze wytyczne

Głównym celem naszych działań jest osiągnięcie wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów. Warunkiem do tego niezbędnym są dostawy produktów najwyższej i niezmiennej jakości. Wymaga to maksymalnej staranności przy doborze surowców i opakowań. Wysokie standardy, które wyznaczamy w naszym zaopatrzeniu, obejmują także wybór i ocenę naszych dostawców. Oznacza to bezpieczne dostawy z gwarancją najwyższej i niezmiennej jakości, terminowość i konkurencyjne ceny. W tym celu pracujemy ponad podziałami, wspólnie z odpowiednimi działami naszej firmy, aby zapewnić najlepsze połączenie funkcji, logistyki, terminowości i ceny. Osiągnięcie celów jakościowych jest przy tym niezbędnym warunkiem, łącznie z dążeniem do optymalizacji zarządzania naszym łańcuchem dostaw.

Odpowiedzialność za jakość

Jesteśmy odpowiedzialni za jakość i dlatego stale monitorujemy procesy zaopatrzenia w surowce, opakowania, komponenty techniczne, materiały i usługi.

Rozwój zaopatrzenia

Potrzebujemy solidnych i nowoczesnych dostawców, którzy angażują się już na wczesnym etapie naszych projektów, z którymi chcemy rozwinąć otwartą, partnerską i długoterminową współpracę.

Uczciwość i przejrzystość

Nasze decyzje zakupowe oparte są wyłącznie na obiektywnych i jasno określonych kryteriach. Przy wyborze dostawców postępujemy zgodnie z jednolitymi procedurami, biorąc pod uwagę głównie realizację naszych celów. Istotne znaczenie przy tym wyborze mają opinie o dostawcach.

Międzynarodowy zasięg

Stwarzamy dla naszego przedsiębiorstwa i naszych klientów optymalne rozwiązania dzięki obiektywnej i systematycznej analizie międzynarodowych rynków zakupu.

Odpowiedzialność ekologiczna

Ochrona środowiska jest dla nas ważna. Nasza firma posiada certyfikat ISO 14001. Wytyczne naszej polityki ekologicznej obejmują także decyzje dotyczące zakupów produktów pod kątem ich biodegradowalności oraz recyklingu i utylizacji opakowań.

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.