neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Zrównoważony rozwój

Globalne wyzwania w postaci zmian klimatu, niedoboru wody i zasobów oraz problem zapewnienia dostatecznej ilości żywności i energii są oczywiste. Nic więc dziwnego, że nasze myślenie i działania coraz bardziej skoncentrowane są na koncepcji zrównoważonego rozwoju, który dotyczy głównie zachowania i zdolności do regeneracji naszego otoczenia oraz naszych systemów społecznych i gospodarczych.

Firma Dr. Weigert jest przekonana, że musi odegrać swoją rolę w realizacji tego zadania oraz że jest do tego doskonale przygotowana. Jako przedsiębiorstwo, które od ponad 100 lat jest stałym partnerem w branży higieny, wiemy z doświadczenia, że długoterminowy sukces można osiągnąć tylko poprzez myślenie i działanie w zrównoważony sposób. Zawsze zakładaliśmy pierwszeństwo wzrostu jakościowego nad ilościowym. Jakość i związane z nim wartości, takie jak profesjonalne podejście, ciągłość przedsięwzięć i rzetelność są dla nas podstawowymi warunkami do tego, aby kreować zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska oraz podjęcie odpowiedzialności społecznej oznacza dla nas znacznie więcej niż wdrażanie pojedynczych, indywidualnych działań: rozwój i dostarczanie trwałych rozwiązań w dziedzinie higieny to dla firmy Dr. Weigert znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem, opłacalnością i ekologią. Wymieniając tylko kilka aspektów, obejmuje to cały łańcuch dostaw od surowców do zamówień materiałów do pakowania, a także rozwój i produkcję wyrobów z certyfikatem eco, przyjaznych dla środowiska, spełniających więcej wymagań niż obowiązujące przepisy prawne, aż do technicznych zastosowań i dozowania.

Podobnie traktujemy nasze zaangażowanie społeczne: nie tylko jako sporadyczną pomoc lub chwilową modę, ale jako stałe wsparcie, które ma zapewnić przetrwanie i sukces poszczególnych projektów pomocowych. W tym samym duchu wspieramy talenty i uwzględniamy życzenia pracowników, zintegrowanych dzięki długim stażom z kulturą firmy. Jesteśmy wreszcie przekonani, że długoterminowe relacje z klientami mogą być jedynie wynikiem konsekwentnego myślenia i trwałego zaangażowania. Wystawcie nas Państwo na próbę.

Dr. Weigert broszura firmowa

Dr. Weigert broszura firmowa
(PDF file - 2.98 KB)

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.