neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Dr. Weigert – nasza jakość wyznacza standardy

Zadowolenie klienta jest dla nas potwierdzeniem i jednocześnie motywacją odnośnie jakości naszych produktów, rozwiązań systemowych i doradztwa, jak również wiarygodności i codziennych działań naszych pracowników. Jako jeden z wiodących na świecie specjalistów w dziedzinie maszynowego mycia i dezynfekcji, na podstawie wieloletnich doświadczeń, jesteśmy gwarantem najwyższej jakości również w procesach manualnych. Wszystkie nasze oddziały dysponują takimi zdolnościami, które umożliwiają oferowanie klientom rozwiązań spełniających ich najwyższe wymagania i potrzeby. Dr. Weigert stale opracowuje i optymalizuje jakość na wszystkich etapach - od projektowania i rozwoju poprzez produkcję do doradztwa i wsparcia klienta. Naszym celem jest przy tym zawsze wyznaczanie nowych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. W centrum wszystkich naszych działań na rzecz jakości jest jednak zawsze człowiek, czy to pracownik, klient czy dostawca. Dlatego oczekujemy świadomości jakości nie tylko od naszych pracowników, ale także od naszych dostawców.

System zarządzania jakością Dr. Weigert odpowiada naszym oczekiwaniom: najwyższy poziom w każdym zakresie

Nasz system zarządzania jakością gwarantuje, że procesy, obowiązki i kompetencje są szczegółowo opisane. Wewnętrzne procesy są stale sprawdzane pod kątem ich skuteczności i poprawiane. Konsekwentne stosowanie zasad i powtarzanych ocen gwarantują spełnienie wymagań jakościowych stawianych naszym produktom i usługom. Dotyczy to również bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Jako fabryka chemiczna Dr. Weigert GmbH & Co. KG definiujemy nasze wewnętrzne procesy w oparciu o system zarządzania jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 13485 dla wyrobów medycznych. Ponadto nasz system spełnia wymagania dotyczące zarządzania środowiskiem wg normy DIN EN ISO 14001 oraz krajowe wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy. W wielu obszarach firma Dr. Weigert przewyższa wymagane prawem standardy.

Nasz zintegrowany system zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z następującymi normami:

DIN EN ISO 9001
(PDF formacie 268 KB)

DIN EN ISO 13485
(PDF formacie 267 KB)

DIN EN ISO 14001
(PDF formacie 315 KB)

Ponadto nasze laboratorium do analizy wody jest akredytowane zgodnie z poniższą normą

  • DIN EN ISO/ IEC 17025

Firma Dr. Weigert w Polsce oraz oddziały we Francji, Holandii, Szwajcaria, Austrii i Belgia są certyfikowane zgodnie z normami:

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 13485

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.