neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Dział zastosowań

W praktyce wartością dodaną współpracy z producentem środków myjących i dezynfekcyjnych są często jego umiejętności rozwiązywania problemów. Tu pomocny okazuje się w szczególności dział zastosowań. Stanowi on ważny łącznik między know-how firmy Dr. Weigert a wymaganiami naszych klientów. Wspiera nie tylko klientów, ale również naszych doradców, gdy napotykają szczególnie trudne i złożone zagadnienia. Rozwiązane problemy stanowią często przykłady, z których w przyszłości mogą korzystać klienci. Nasza precyzyjna i skrupulatna praca popłaca, gdyż - jak często pokazuje praktyka - szybkie rozwiązania są zazwyczaj nietrwałe.

Praktyczny przykład z branży medycznej

Na instrumentach chirurgicznych, po maszynowej obróbce w myjniach-dezynfektorach, pozostały widoczne przebarwienia. Przypuszczenie, że przyczyną są pozostałości organiczne, sugerujące nieodpowiednie mycie, okazało się błędne. Po dokładnej analizie ujawniono nieprawidłowości w postaci korozji, spowodowane roztworem soli fizjologicznej, używanej zwykle na sali operacyjnej. Jednorazowe zwiększenie dawki środka myjącego nie doprowadziłoby więc do żadnego rozwiązania, przyniosłoby to nawet efekt przeciwny do zamierzonego.

Praktyczny przykład z branży gastronomicznej

W firmie, zajmującej się wynajmem naczyń zauważono nagle powłokę powstającą na szkle. Od wielu lat, z powodzeniem, wykonywane było mycie w zmywarce taśmowej. Obszerne badania wykazały, że na szkle powstała powłoka organiczna. Jednakże przyczyną nie było nieodpowiednie mycie lub pozostałości środka płuczącego, lecz jakość użytej wody. Po dokładnym oczyszczeniu zbiornika, gromadzącego wodę po odwróconej osmozie, w którym tworzył się biofilm, wynik płukania był tak doskonały, jak poprzednio.

Dział zastosowań wyróżnia się nie tylko wiedzą techniczną, lecz również umiejętnościami komunikacyjnymi. Z punktu widzenia klienta, dział komunikuje się nie tylko wewnątrz, ale także udostępnia propozycje i rozwiązania klientom. Oczywiście dotyczy to również przekazywania wiedzy w takcie szkoleń dla klientów i prezentacji na konferencjach.

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.