neodisherneomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System
neodisher

Rozwiązania techniczne

Nowoczesne systemy dozujące gromadzące dane i kontrolujące automatyczne podawanie procesowych środków do mycia i dezynfekcji to podstawowy wymóg bezpiecznego działania, walidacji i uzyskania trwałego, optymalnego efektu w procesie dekontaminacji instrumentów chirurgicznych, mycia szkła i wyposażenia laboratoryjnego.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/PZ3iNtsHbRo?rel=0

Dr. Weigert oferuje optymalne koncepcje:

 • analizę zorientowaną na proces i wykrywanie słabych punktów,
 • centralne i zdecentralizowane systemy do dozowania i kontroli środków myjących i dezynfekcyjnych,
 • weigomatic DOS Manager i weigomatic Datenmanagement, gromadzące i przekazujące ważne dane eksploatacyjne i procesowe,
 • urządzenia mieszające do przygotowywania oraz natryskiwania gotowych do użycia roztworów myjących i dezynfekcyjnych.
Centralne systemy dozujące

Centralne systemy dozujące zasilają w płynne środki myjące i płuczące duże instalacje myjące składające się z wielu maszyn. Miejsce instalacji takiego systemu jest niezależne od lokalizacji zmywarek. Zastosowanie dużych pojemników ze środkami sprawia, że użycie jest nie tylko bardziej ekonomiczne, ale także optymalne pod względem bezpieczeństwa pracy. Wyeliminowana jest ręczna wymiana kanistrów, dozowanie następuje w zamkniętym układzie! Modułowość systemów weigomatic® pozwala na indywidualne, elastyczne rozwiązania umożliwiające przyszłą rozbudowę.

weigomatic® Datenmanagement

Urządzenie weigomatic® datenmanagement łączy ważne aspekty jakościowe w procesie mycia i dezynfekcji. Wszystkie istotne dane takie jak czas pracy, wartości temperatury, ilości zużytej wody oraz procesowych środków chemicznych są w ciągły sposób rejestrowane i zapisywane przez jednostki pamięci. Parametry wyświetlane są na ekranie komputera lub na panelu dotykowym. Analizę danych można przeprowadzić na miejscu lub przez internet. Gwarantuje to najwyższy poziom wydajności oraz wczesne wykrywanie błędów i awarii - konieczny element walidacji oraz optymalizacji niezawodności procesów.

weigomatic® DOS Manager

Połączony system dozowania i monitorowania podawanych płynnych środków myjących i płuczących do myjni-dezynfektorów. Wbudowany moduł pamięci umożliwia stałe rejestrowanie danych procesowych takich jak zużywane ilości oraz czas pracy – są one jednoznacznie oceniane i dokumentowane przez komputer. Wczesne wykrywanie błędów zapewnia ekonomikę cykli i optymalną niezawodność procesu.

Specyfikacja urządzenia weigomatic DOS Manager

weigomatic® Drumtainer

System do transportu i magazynowania beczek stanowi idealne rozwiązanie ułatwiające pracę z tymi opakowaniami podczas ich wymiany i przechowywania. Zastępuje wannę ściekową w pomieszczeniu dozującym chemię - beczka przez cały czas użytkowania umieszczona jest w systemie weigomatic® Drumtainer, który został zaakceptowany jako samodzielny układ ściekowy.* Dzięki wyposażeniu w cztery koła system weigomatic® Drumtainer można łatwo przesuwać, a podnoszenie i przenoszenie beczek to już przeszłość. Magazynowanie i transport pojemników stają się łatwe i bezpieczne bez potrzeby użycia podnośników czy wózków widłowych. Całkowite opróżnienie beczki jest możliwe dzięki nachylonej podstawie. Kolorowe pokrywy zabezpieczają przed pomyleniem produktu. Ponadto zewnętrzne etykiety produktowe i bezpieczeństwa pozwalają na łatwą identyfikację.


* Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, nr homologacji Z-40.22-478. Opis: ogólne świadectwo dopuszczenia dla zbiornika z polietylenu (PE-LLD) przechowującego beczki (200 l) z polietylenu (PE-HD), oznakowanego jako Drumtainer

 

weigomatic identSYSTEM

Zasada działania jest bardzo prosta i opiera się na stałym wykorzystaniu technologii RFID (Radio Frequency Identification), czyli fal radiowych do przesyłania danych oraz identyfikowania etykiety.

Każde opakowanie ze środkiem myjącym lub dezynfekcyjnym jest indywidualnie kodowane i posiada znacznik RFID.
Emitowany sygnał jest wykrywany przez odbiornik zamontowany w stacji dozowania. Daje to absolutną pewność, że zostanie użyty właściwy produkt.

Broszura weigomatic identSYSTEM

weigomatic zbiornik buforowy

Oszczędne pod względem powierzchni i kosztów rozwiązanie do zaopatrywania wielu myjni dezynfektorów w te same środki chemiczne za pomocą centralnych systemów dozujących. Do danego środka potrzebna jest tylko jedna pompa i jeden przewód dozujący, które pobierają go z opakowania produktu do zbiornika buforowego weigomatic. Z niego następnie odbywa się dozowanie do poszczególnych myjni za pośrednictwem ich własnych pomp dozujących. Wymagana przestrzeń oraz koszty materiałów i montażu jednostki dozującej są znacznie zmniejszone. 

Ulotka weigomatic zbiornik buforowy

weigomatic endoDOS

Bezpieczny, nienagannie higieniczny i ekonomiczny sposób dozowania środków do jednej lub kilku myjni-dezynfektorów endoskopów elastycznych. Chemiczne środki procesowe dozowane są ze zbiorników wyrównawczych, które zapewniają stałe zasilanie myjni-dezynfektorów i gwarantują, że do układu dozującego nie zostanie zassane powietrze. Umożliwia to całkowite opróżnienie pojemników podających środki myjące i dezynfekcyjne bez przerywania dozowania. Eliminuje to przelewanie pozostałości z opakowań. Pomylenie produktów jest wykluczone dzięki właściwym lancom dozującym. Jednoznaczne połączenie pomiędzy jednostką dozującą a myjnią-dezynfektorem poprzez zaopatrywanie zbiornika buforowego z centralnej stacji dozowania.

Ulotka weigomatic endoDOS

weigomatic system ALPHA

Komponentowy system dozujący opracowany specjalnie do dozowania wysoko skoncentrowanych środków do zoptymalizowanego reprocesowania instrumentów. Indywidualne dozowanie dwóch środków procesowych: neodisher® SystemAct i neodisher® SystemClean znacząco zrewolucjonizowały proces mycia. Innowacyjna małogabarytowa technika dozująca zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesu przy jednoczesnym optymalnym działaniu myjącym. Opcjonalnie można zastosować trzeci komponent w postaci środka płuczącego neodisher® MediKlar. System jest wyposażony w technologię RFID.

neomatik mediDOS

Urządzenie dozujące sterowane mikroprocesorowo. Służy do przygotowywania z koncentratów środków chemicznych gotowych roztworów myjących i dezynfekcyjnych do użycia manualnego. Urządzenie mieszające w wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej przeznaczone jest do montażu na ścianie. Jest proste w obsłudze i posiada automatyczny wyłącznik w przypadku usterki oraz czujnik poziomu środka. neomatik® mediDOS odpowiada zaleceniom Instytutu Roberta Kocha dotyczącym zdecentralizowanym urządzeniom dozującym środki dezynfekcyjne.**

 

** Wymagania dotyczące projektowania, właściwości i funkcjonowania zdecentralizowanych urządzeń dozujących środki dezynfekcyjne Bundesgesundheitsbl- Gesundheitsforsch- Gesundheitsschutz 2004. 47: 67-72

Technika dozująca oraz konstrukcja urządzeń – oferujemy najlepsze połączenie!

Rozwiązania i koncepcje projektowe
Broszura technika dozująca 2013
(Plik PDF - 1.253KB)

Urządzenia dozujące do środków dezynfekcyjnych

Oferujemy urządzenia mieszające do przygotowywania gotowych do użycia roztworów środków myjących i dezynfekcyjnych z koncentratów:

neomatik SGW 2-1

Naścienne urządzenie mieszające do przygotowywania i natrysku gotowych do użycia roztworów środków myjących i dezynfekcyjnych.

neomatik WSG 2

Naścienne urządzenie natryskowe do środków myjących i dezynfekcyjnych.

neomatik ZMW 1-3

Urządzenie mieszającego do przygotowywania gotowych do użycia roztworów środków myjących i dezynfekcyjnych.

neomatik HSG


Przenośne urządzenie pianowe do mycia podłóg, ścian i wyposażenia.

Elementy dozujące i akcesoria pomocnicze

Nasadka spryskująca


 

 • spryskiwacz | 9500 00

Dozowniki ciśnieniowe i pompki do kanistrów


 

 • do neodisher Septo PreClean (butelka 2 l) | 9807 03
 • do kanistrów 5 l, 10 l i 12 kg (skok 30 ml) | 9807 01
 • do kanistrów 20 l, od 20 do 25 kg (skok 30 ml) | 9807 00

Kubki dozujące i miarki


 

 • miarka 30 g | 9500 10
 • kubek ze skalą 200 ml | 9500 70
 • kubek ze skalą 500 ml | 9801 06
 • kubek ze skalą 1000 ml | 9801 00

Kraniki do kanistrów i beczek


 

 • kranik do kanistrów 5 l, 10 l i 12 kg | 9800 04
 • kranik do kanistrów 20 l, 20 kg i 25 kg | 9800 03
 • kranik do beczek | 9800 02

Nakrętka neodisher® OXIVARIO


 

 • do podłączania neodisher® OXIVARIO (kanister 5 l) do myjni-dezynfektora Miele | 9810 12

Klucz do kanistrów


 

 • klucz do kanistrów 5 l, 10 l i 20 l | 9810 06

Elementy dozujące i akcesoria pomocnicze do beczek


 

 • klucz z tworzywa sztucznego do łatwego otwierania beczek | 9810 07
 • klucz z aluminium do łatwego otwierania beczek | 9810 05
 • nalewak do beczki | 9803 11
 • pompa ręczna do beczek | 9803 08
 • klin ułatwiający opróżnianie beczki | 9803 12
 • wózek do beczki | 9803 10
 • wanna wychwytowa pod 2 beczki, z otworami dla wózków widłowych | 0763 90
 • wanna wychwytowa pod 2 beczki, bez otworów dla wózków widłowych | 0763 92

Środki ochrony osobistej


 

 • rękawice ochronne | 9880 05
 • okulary ochronne | 9880 06
 • płuczka do oczu | 9880 07
 • pojemnik do przechowywania osobistego wyposażenia ochronnego | 9880 08

Rozwiązania systemowe

Nasze kompetencje obejmują wszystkie elementy koncepcji higieny, od analizy potrzeb, przez raalizację, do zapewnienia jakości. Dopasowanie do Państwa specyficznych wymagań zapewniamy dzięki praktycznemu wdrożeniu i regularnemu przeglądowi procedur.

Więcej o rozwiązaniach systemowychDr. Weigert Rozwiązania systemowe
Produkty
Pliki do pobrania
Kontakt

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.