neodisher neomoscan
Dr. Weigert – Higiena systemowa

Rozwiązania techniczne

Za pomocą inteligentnych, indywidualnie zaprojektowanych systemów dozowania i sterowania osiągamy optymalne i wydajne rezultaty mycia. Monitorowanie bieżących stężeń, precyzyjne i dokładne dawkowanie, jak również powtarzalne procesy dozowania są podstawą wysokich standardów bezpieczeństwa i zwiększonej skuteczności.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/PZ3iNtsHbRo?rel=0

Dr. Weigert oferuje optymalne koncepcje:

  • analizę zorientowaną na proces i wykrywanie słabych punktów,
  • centralne i zdecentralizowane systemy do dozowania i kontroli środków myjących i dezynfekcyjnych,
  • w pełni zautomatyzowane, indywidualnie zaprogramowane mycie napełniarek,
  • weigomatic DOS Manager i weigomatic Datenmanagement, gromadzące i przekazujące ważne dane eksploatacyjne i procesowe,
  • urządzenia mieszające do przygotowywania oraz natryskiwania gotowych do użycia roztworów myjących i dezynfekcyjnych,
  • projektowanie magazynów dla koncentratów zgodnie z § 19 WHG (niemiecka ustawa o gospodarce wodnej).
Centralne systemy dozujące

Centralne systemy dozujące zasilają w płynne środki myjące i płuczące duże instalacje myjące składające się z wielu maszyn. Miejsce instalacji takiego systemu jest niezależne od lokalizacji zmywarek.

Zastosowanie dużych pojemników ze środkami sprawia, że użycie jest nie tylko bardziej ekonomiczne, ale także optymalne pod względem bezpieczeństwa pracy. Wyeliminowana jest ręczna wymiana kanistrów i małych opakowań, dozowanie następuje w zamkniętym układzie!

weigomatic® Datenmanagement

Urządzenie weigomatic® datenmanagement łączy ważne aspekty jakościowe w procesie mycia i dezynfekcji. Wszystkie istotne dane jak czas pracy, wartości temperatury, ilości zużytej wody oraz procesowych środków chemicznych są w ciągły sposób rejestrowane i zapisywane przez jednostki pamięci. Parametry wyświetlane są na ekranie komputera lub na panelu dotykowym. Analizę danych można przeprowadzić na miejscu lub przez internet. Gwarantuje to najwyższy poziom wydajności oraz wczesne wykrywanie błędów i awarii - konieczny element walidacji oraz optymalizacji niezawodności procesów.

neomatik PLUS – programowalna higiena rozlewaczek (monobloków)

System myjący neomatik PLUS jest w pełni zautomatyzowanym i indywidualnie programowalnym urządzeniem do mycia monobloków.

Czy można wybrać dowolnie strefę i etap mycia monobloku? Można i nie tylko to. Można mieć pełną i dopasowaną do potrzeb kontrolę mycia każdej strefy i każdego etapu mycia przez ustawienie wszystkich parametrów takich jak: stężenie, czas działania, mechanikę (ciśnienie) i temperaturę.

Można wybrać, w zależności od stopnia zabrudzenia i ryzyka higienicznego, która strefa, kiedy i w jaki sposób zostanie umyta. W każdej strefie macie Państwo do dyspozycji możliwość indywidualnego programowania procesu mycia i dezynfekcji dla poszczególnych elementów takich jak: nalewaki, gwiazdy, taśmy transportowe oraz drzwi.

Ten dopasowany do potrzeb program mycia i dezynfekcji gwarantuje nie tylko kompleksowe bezpieczeństwo higieny, ale również najwyższą ekonomikę i wydajność jeśli chodzi o czas, wodę, środki myjące i dezynfekcyjne.

Powtarzalność procesu mycia, dokumentacja wszystkich jego etapów oraz centralne lub osobne dozowanie środków myjących i dezynfekcyjnych są kolejnymi słowami kluczami stanowiącymi część współczesnych wymogów przy myciu monobloków, które oczywiście spełnia neomatik PLUS.

weigomatic Concept

Standardowy system dozujący do zaopatrywania zmywarki do naczyń w płynne środki myjące i nabłyszczające. Odpowiedni do maszyn każdej wielkości. W zależności od sposobu zastosowania, pompy perystaltyczne i przewodnościowe regulatory weigomatic Concept mogą być indywidualnie łączone w systemy modułowe. Dozowanie odbywa się metodą sterowania ilościowego, na życzenie może być metodą sterowania przewodnościowego.

Ulotka weigomatic Concept

Urządzenia mieszające

neomatik SGW 
Urządzenia mieszające do przygotowywania i natrysku gotowych do użycia roztworów środków myjących i dezynfekcyjnych, do mycia otoczenia w strefie przygotowań. Do urządzenia można podłączyć jeden lub dwa środki myjące i dezynfekcyjne. Dozowanie odbywa się poprzez zintegrowane pompy. Na wyposażeniu wąż ciśnieniowy o długości 10 m. neomatik SGW 1 i neomatik SGW 2 montuje się na ścianie. Roztwory mogą być pobierane bezpośrednio z kranu urządzenia lub za pomocą lancy spryskującej.

neomatik WSG 2

Stacjonarne urządzenie naścienne do przygotowywania i natrysku gotowych do użycia roztworów środków myjących i dezynfekcyjnych, do mycia otoczenia w obszarze przygotowań.

neomatik ZMW 1 compact / ZMW 4 compact

Kompaktowe urządzenie mieszające do przygotowywania gotowych o użycia roztworów środków myjących i dezynfekcyjnych, do bezpośredniego napełniania zlewów lub wiader. Do urządzenia można podłączyć jeden lub dwa różne koncentraty środków myjących. Urządzenia można ze sobą łączyć szeregowo za pomocą szybkozłączy. Do montażu na ścianie.

neomatik ZMW 1 / ZMW 3

Stacjonarne urządzenie mieszające do przygotowywania gotowych do użycia roztworów środków myjących lub dezynfekcyjnych, do bezpośredniego napełniania zlewów lub wiader.

neomatik HSG
Przenośne urządzenie pianowe do spieniania i spryskiwania gotowych do użycia roztworów środków myjących lub dezynfekcyjnych.

Rozwiązania systemowe

Nasze kompetencje obejmują wszystkie elementy koncepcji higieny, od analizy potrzeb, przez raalizację, do zapewnienia jakości. Dopasowanie do Państwa specyficznych wymagań zapewniamy dzięki praktycznemu wdrożeniu i regularnemu przeglądowi procedur.

Więcej o rozwiązaniach systemowychDr. Weigert Rozwiązania systemowe
Pliki do pobrania
Kontakt