neodisher neomoscan
Dr. Weigert - Hygiene mit System

Dr. Weigert – odpowiedzialność za środowisko

Jako twórcy i producenci środków do mycia i dezynfekcji czujemy się w szczególnym stopniu zobowiązani do stosowania maksymalnej świadomości ekologicznej - zarówno w naszej produkcji, jak i w samych produktach. Traktujemy tę odpowiedzialność, w ramach zorientowanej ekonomicznie i ekologicznie filozofii i kultury firmy, bardzo poważnie.

Obejmuje to oczywiście przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Firmy, które decydują się wybrać Niemcy jako miejsce produkcji środków do mycia i dezynfekcji, automatycznie podlegają bardzo restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska. W wielu dziedzinach wymagane prawem standardy są nawet przewyższane. Oczywiste jest więc, że firma spełnia wszystkie punkty certyfikacji zgodnie z normą DIN 14001/ zarządzania środowiskiem naturalnym. Ale to nie wystarczy. Udokumentowane wyniki Dr. Weigert w wielu dziedzinach produkcji, w zarządzaniu nieruchomością, odzyskiwaniu energii oraz recyklingu jednoznacznie pokazują, że ochrona i zachowanie środowiska jest dla firmy dążeniem długofalowym.

Dr. Weigert broszura firmowa

Dr. Weigert broszura firmowa
(PDF file - 2.98 KB)

Poniżej kilka przykładów:

  • liczne dodatkowe, specjalne przewody dla wybranych produktów zmniejszają znacząco ilość potrzebnej do mycia wody,
  • 70% ciepła z wentylacji nawiewno-wywiewnej w laboratorium ulega odzyskaniu,
  • najnowocześniejszy system retencji wody zapewnia bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych,
  • odporne na chemikalia, szczelne powierzchnie na całym obszarze produkcji zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do wód gruntowych.

Odpływy w pomieszczeniach produkcyjnych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i ochronę wód przed zanieczyszczeniami.

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

ISO 14001 skupia się na procesie ciągłego doskonalenia w zakresie efektywności ekologicznej przedsiębiorstwa. Dane z bilansu przepływów firmy Dr. Weigert pokazują, że wpływ na środowisko jest mniejszy niż w innych sektorach przemysłu chemicznego.

DIN EN ISO 14001
(PDF formacie 315 KB)

EcoVadis

W ramach uzupełnienia audytu systemu zarządzania środowiskowego 14001 firma Dr. Weigert powołała zespół ds. zrównoważonego rozwoju, aby jeszcze intensywniej promować związane z tym kwestie i móc jak najlepiej wspierać naszych klientów w ich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pod koniec 2021 roku zespół ds. zrównoważonego rozwoju, po przeprowadzeniu dyskusji i analizy różnych usługodawców, opowiedział się za systemem oceny agencji EcoVadis.

EcoVadis to duży, globalny usługodawca zajmujący się oceną zrównoważonego rozwoju / strategii. Prowadzi globalną sieć obejmującą 90 000 firm.

Dzięki połączonym siłom i przestrzeganiu ściśle ustalonych ram czasowych na platformie EcoVadis udzielono odpowiedzi na ankietę składającą się z 80 podstawowych pytań i niezliczonej ilości podpunktów oraz przesłano 55 dokumentów.

Celem oceny CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) przeprowadzanej przez EcoVadis jest ewaluacja jakości firmowego systemu zarządzania CSR. Ocena koncentruje się na 21 kryteriach, które są podzielone na cztery nadrzędne tematy:

  • Środowisko naturalne
  • Praktyki pracownicze i prawa człowieka
  • Uczciwe praktyki biznesowe
  • Zrównoważone zamówienia

Otrzymaliśmy pozytywną ocenę ze srebrnym wyróżnieniem. Tym samym firma Dr. Weigert znalazła się w grupie 25% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych przez EcoVadis! To potwierdza, że dzięki swojej strategii zrównoważonego rozwoju firma Dr. Weigert odnotowała już istotne osiągnięcia. Jednocześnie stanowi to motywację do tego, aby do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju podchodzić w sposób jeszcze bardziej zdeterminowany i ambitny.

Dlatego ten przełomowy element mający na celu weryfikację i dostosowanie naszej strategii zrównoważonego rozwoju będzie również w przyszłości stanowić istotny komponent naszej polityki firmy.

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.