neodisher neomoscan
Dr. Weigert – Higiena systemowa

Dr. Weigert – odpowiedzialność za środowisko

Jako twórcy i producenci środków do mycia i dezynfekcji czujemy się w szczególnym stopniu zobowiązani do stosowania maksymalnej świadomości ekologicznej - zarówno w naszej produkcji, jak i w samych produktach. Traktujemy tę odpowiedzialność, w ramach zorientowanej ekonomicznie i ekologicznie filozofii i kultury firmy, bardzo poważnie.

Obejmuj to oczywiście przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Firmy, które decydują się wybrać Niemcy jako miejsce produkcji środków do mycia i dezynfekcji, automatycznie podlegają bardzo restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska. W wielu dziedzinach wymagane prawem standardy są nawet przewyższane. Oczywiste jest więc, że firma spełnia wszystkie punkty certyfikacji zgodnie z normą DIN 14001/ zarządzania środowiskiem naturalnym. Ale to nie wystarczy. Udokumentowane wyniki Dr. Weigert w wielu dziedzinach produkcji, w zarządzaniu nieruchomością, odzyskiwaniu energii oraz recyklingu jednoznacznie pokazują, że ochrona i zachowanie środowiska jest dla firmy dążeniem długofalowym.

Broszura Dr. Weigert - Zrównoważony rozwój

DrWeigert_Zrównoważony rozwój_2012.pdf
(plik PDF - 2.140 KB)

Poniżej kilka przykładów:

  • liczne dodatkowe, specjalne przewody dla wybranych produktów zmniejszają znacząco ilość potrzebnej do mycia wody,
  • 70% ciepła z wentylacji nawiewno-wywiewnej w laboratorium ulega odzyskaniu,
  • najnowocześniejszy system retencji wody zapewnia bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych,
  • odporne na chemikalia, szczelne powierzchnie na całym obszarze produkcji zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do wód gruntowych.

Odpływy w pomieszczeniach produkcyjnych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i ochronę wód przed zanieczyszczeniami.

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

ISO 14001 skupia się na procesie ciągłego doskonalenia w zakresie efektywności ekologicznej przedsiębiorstwa. Dane z bilansu przepływów firmy Dr. Weigert pokazują, że wpływ na środowisko jest mniejszy niż w innych sektorach przemysłu chemicznego.

DIN EN ISO 14001
(PDF formacie - 360 KB)