neodisher neomoscan

neodisher endo SEPT GA

Środek dezynfekcyjny, płynny koncentrat

  • na bazie glutaralu
  • bakteriobójczy
  • prątkobójczy
  • grzybobójczy
  • wirusobójczy
  • w połączeniu neodisher endo CLEAN skuteczny wobec spor (włącznie z Clostridium difficile)

Do dezynfekcji endoskopów elastycznych w myjniach-dezynfektorach. Szczególnie przyjazny dla użytkownika z powodu łagodnego zapachu. Doskonała kompatybilność materiałowa, odpowiedni dla endoskopów wszystkich wiodących producentów. Nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Znajduje się na listę środków dezynfekcyjnych IHO[1]. Produkty neodisher endo CLEAN i neodisher endo SEPT GA są doskonale kompatybilne. Przeniesienie pozostałości neodisher endo CLEAN do etapu dezynfekcji w żaden sposób nie zmniejsza skuteczności dezynfekcyjnej neodisher endo SEPT GA. Proces maszynowej dekontaminacji z użyciem neodisher endo CLEAN i neodisher endo SEPT GA spełnia wymagania normy DIN EN ISO 15883-4 w zakresie redukcji drobnoustrojów większej niż 9 log.

  1. [1] Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni, Niemcy
Opakowanie Ilość nr katalogowy
Beczka 200 kg 4071 13
Kanister 20 L 4071 26
Kanister 10 L 4071 30
Kanister 5 L 4071 33

Karta charakterystyki

Pobierz

Ulotka produktowa

Pobierz

Dr. Weigert – Newsletter

W endoNEWS INTERNATIONAL informujemy raz w roku o tematach związanych z regeneracją endoskopów.